Kontakt

Dział Rozwiązań Technologicznych Veolia Term S.A.

ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa/ Polska

tel.: +48 22 568 82 21/ tel. kom. +48 724 246 444/ fax: +48 22 568 82 04