Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz poziom wody w walczaku
nE Wersja pamięci EPROM: 3006
nL numer wersji biblioteki
nb numer kompilacji biblioteki
nP Wersja programu technologicznego: 9006
01 Parametr 1
02 Parametr 2
03 Parametr 3
04 Parametr 4
05 Parametr 5
06 Parametr 6
07 Parametr 7
08 Parametr 8
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

Parametr 1 Parametr 2
Parametr 3 Parametr 4

 

Parametr 5 Parametr 6
Parametr 7 Parametr 8

Wejścia analogowe

numer opis
01 rezerwa (4..20mA)
02 rezerwa (4..20mA)
03 rezerwa (4..20mA)
04 rezerwa (4..20mA)
05 rezerwa (4..20mA)
06 rezerwa (4..20mA)
07 rezerwa (4..20mA)
08 rezerwa (4..20mA)
09 rezerwa (4..20mA)
10 rezerwa (4..20mA)
11 rezerwa (4..20mA)
12 rezerwa (4..20mA)

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 rezerwa
02 rezerwa
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 rezerwa
10 sygnalizacja minimalnego poziomu w walczaku
11 sygnalizacja maksymalneo cisnienia pary za kotlem
12 sygnalizacja minimalnego wysterowania falownika wyciagu
13 rezerwa
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 awaria regulatora kotla

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2016.01.14 11:48:41
based on /var/szarp/programy/trunk/bytow/3006/compwyk.c