Sterownik panelu blokad

 

Uproszczony algorytm działania regulatora

Panel blokad monitoruje wybrane parametry (przesyłane do regulatora poprzez wejścia analogowe) i w przypadku przekroczenia przez nie zaprogramowanych wartości blokad sygnalizuje to na wyjściach przekaźnikowych.

   

Znaczenie poszczególnych funkcji

01 - Twy - blokada - Temperatura wyjściowa - blokada (Tbl) [°C] - Przekroczenie tej wartości przez temperaturę wody wyjściowej (Funkcja11) zostanie zasygnalizowane na wyjściu przekaźnikowym nr 10. Wartość wyświetlana na pierwszej pozycji pierwszego wyświetlacza Display.

02 - Gk - blokada - Przepływ kotła - blokada (Gbl) [m3/h] - Jeśli przepływ przez kocioł (Funkcja12) będzie niższy od tej wartości, zostanie to zasygnalizowane na wyjściu przekaźnikowym nr 11. Wartość wyświetlana na drugiej pozycji pierwszego wyświetlacza Display.

03 - Pwe - blokada - Ciśnienie przed kotłem - blokada (Pbl) [MPa] - Jeśli ciśnienie wody przed kotłem (Funkcja13) będzie niższe od tej wartości, zostanie to zasygnalizowane na wyjściu przekaźnikowym nr 12. Wartość wyświetlana na trzeciej pozycji pierwszego wyświetlacza Display.

04 - iwbl - blokada - Wysterowanie wyciągu - blokada (iwbl) [%] - Jeśli wysterowanie falownika wyciągu (Funkcja15) będzie niższe od tej wartości, zostanie to zasygnalizowane na wyjściu przekaźnikowym nr 13. Wartość wyświetlana na czwartej pozycji pierwszego wyświetlacza Display.

11 - Temperatura wody za kotłem (Twy) [°C] - Pomiar - czujnik Pt100 (wejście analogowe nr 12), zakres przetwarzania 0..200°C. Wartość wyświetlana na pierwszej pozycji pierwszego wyświetlacza Display.

12 - Przepływ wody przez kocioł (Gk) [t/h] - Pomiar prądowy z przetwornika różnicy ciśnienia (wejście analogowe nr 3). Wartość wyświetlana na drugiej pozycji pierwszego wyświetlacza Display.

13 - Ciśnienie wejściowe - Ciśnienie wody przed kotłem (Pwe) [MPa] - Pomiar prądowy (wejście analogowe nr 4). Wartość wyświetlana na trzeciej pozycji pierwszego wyświetlacza Display.

14 - Ciśnienie wyjściowe - Ciśnienie wody za kotłem (Pwy) [MPa] - Pomiar prądowy (wejście analogowe nr 5) - dla kotła nr 7.

lub spadek ciśnienia na kotle - Pomiar prądowy (wejście analogowe nr 6) - dla kotłów nr 8 i 9. Wartość wyświetlana na trzeciej pozycji pierwszego wyświetlacza Display.

15 - Wyst. fal. wyc. - Wysterowanie falownika wyciągu (imw) [%] - Pomiar prądowy (wejście analogowe nr 6). Wartość wyświetlana na czwartej pozycji pierwszego wyświetlacza Display.

16 - Temp. spalin - Temperatura spalin (Tsp) [°C] - Pomiar prądowy (wejście analogowe nr 10), zakres przetwarzania 0..400°C. Wartość wyświetlana na pierwszej pozycji drugiego wyświetlacza Display.

17 - Temp. sklepienia - Temperatura sklepienia (Tskl) [°C] - Pomiar prądowy (wejście analogowe nr 7). Wartość wyświetlana na drugiej pozycji pierwszego wyświetlacza Display.

18 - Wyst. fal. podm. - Wysterowanie falownika podmuchu (iwp) [%] - dana ta jest przesyłana do sterownika za pomocą sendera. Wartość wyświetlana na trzeciej pozycji drugiego wyświetlacza Display.

19 - Podciśnienie w komorze spalania (Pk) [Pa] - Pomiar prądowy (wejście analogowe nr 9). Wartość wyświetlana na czwartej pozycji drugiego wyświetlacza Display.

 

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 1 - Temperatura wody za kotłem (Twy) [°C] - Pomiar - czujnik Pt100 (wejście analogowe nr 12), zakres przetwarzania 0..200°C. Wartość wyświetlana na pierwszej pozycji pierwszego wyświetlacza Display.

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 2 - Przepływ wody przez kocioł (Gk) [t/h] - Pomiar prądowy z przetwornika różnicy ciśnienia (wejście analogowe nr 3). Wartość wyświetlana na drugiej pozycji pierwszego wyświetlacza Display.

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 3 - Ciśnienie wejściowe - Ciśnienie wody przed kotłem (Pwe) [MPa] / [WYŚWIETLANE NAPRZEMIENNIE] / spadek ciśnienia na kotle - Pomiar prądowy (wejście analogowe nr 4). Wartość wyświetlana na trzeciej pozycji pierwszego wyświetlacza Display [WYŚWIETLANE NAPRZEMIENNIE] Rezerwa.

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 4 - Wyst. fal. wyc. - Wysterowanie falownika wyciągu (imw) [%] - Pomiar prądowy (wejście analogowe nr 6). Wartość wyświetlana na czwartej pozycji pierwszego wyświetlacza Display.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - Temp. spalin - Temperatura spalin (Tsp) [°C] / [WYŚWIETLANE NAPRZEMIENNIE] / Temp. sklepienia - Temperatura sklepienia (Tskl) [°C] - Pomiar prądowy (wejście analogowe nr 10), zakres przetwarzania 0..400°C. Wartość wyświetlana na pierwszej pozycji drugiego wyświetlacza Display.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - Wyst. fal. podm. - Wysterowanie falownika podmuchu (iwp) [%] - Pomiar prądowy (wejście analogowe nr 7). Wartość wyświetlana na drugiej pozycji pierwszego wyświetlacza Display.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - Podciśnienie w komorze spalania (Pk) [Pa] - dana ta jest przesyłana do sterownika za pomocą sendera. Wartość wyświetlana na trzeciej pozycji drugiego wyświetlacza Display.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - Zawartość O2 - Zawartość O2 w spalinach Z (O2) [%] - Pomiar prądowy (wejście analogowe nr 9). Wartość wyświetlana na czwartej pozycji drugiego wyświetlacza Display.

 

98 - Wejścia logiczne 5-8 - Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz Temperatura wody za kotłem (Twy) [°C]
nE Wersja pamięci EPROM: 2513
nL Wersja programu technologicznego: 9002
01 Twy - blokada - Temperatura wyjściowa - blokada (Tbl) [°C]
02 Gk - blokada - Przepływ kotła - blokada (Gbl) [m3/h]
03 Pwe - blokada - Ciśnienie przed kotłem - blokada (Pbl) [MPa]
04 iwbl - blokada - Wysterowanie wyciągu - blokada (iwbl) [%]
11 Temperatura wody za kotłem (Twy) [°C]
12 Przepływ wody przez kocioł (Gk) [t/h]
13 Ciśnienie wejściowe - Ciśnienie wody przed kotłem (Pwe) [MPa]
14 Ciśnienie wyjściowe - Ciśnienie wody za kotłem (Pwy) [MPa]
15 Wyst. fal. wyc. - Wysterowanie falownika wyciągu (imw) [%]
16 Temp. spalin - Temperatura spalin (Tsp) [°C]
17 Temp. sklepienia - Temperatura sklepienia (Tskl) [°C]
18 Wyst. fal. podm. - Wysterowanie falownika podmuchu (iwp) [%]
19 Podciśnienie w komorze spalania (Pk) [Pa]
20 Zawartość O2 - Zawartość O2 w spalinach Z (O2) [%]
23 Stan wejść logicznych 1-4
24 Stan wejść logicznych 5-8

Wartości blokad na panelach wyświetlaczy

(Wartości wyświetlane po wciśnięciu przycisku 'KONTROLA SYGNALIZACJI')

Twy - blokada - Temperatura wyjściowa - blokada (Tbl) [°C] Gk - blokada - Przepływ kotła - blokada (Gbl) [m3/h]
Pwe - blokada - Ciśnienie przed kotłem - blokada (Pbl) [MPa] iwbl - blokada - Wysterowanie wyciągu - blokada (iwbl) [%]

 

Panele wyświetlaczy

(Wartości wyświetlane w normalnym trybie pracy)

Temperatura wody za kotłem (Twy) [°C] Przepływ wody przez kocioł (Gk) [t/h]
Ciśnienie wejściowe - Ciśnienie wody przed kotłem (Pwe) [MPa] / spadek ciśnienia na kotle Wyst. fal. wyc. - Wysterowanie falownika wyciągu (imw) [%]

 

Temp. spalin - Temperatura spalin (Tsp) [°C] / Temp. sklepienia - Temperatura sklepienia (Tskl) [°C] Wyst. fal. podm. - Wysterowanie falownika podmuchu (iwp) [%]
Podciśnienie w komorze spalania (Pk) [Pa] Zawartość O2 - Zawartość O2 w spalinach Z (O2) [%]

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
01 140,0 153,0 150,0 Twy - blokada - Temperatura wyjściowa - blokada (Tbl) [°C]
02 55,0 110,0 75,0 Gk - blokada - Przepływ kotła - blokada (Gbl) [m3/h]
03 0,500 1,200 0,500 Pwe - blokada - Ciśnienie przed kotłem - blokada (Pbl) [MPa]
04 -5,0 30,0 15,0 iwbl - blokada - Wysterowanie wyciągu - blokada (iwbl) [%]

Wejścia analogowe

numer opis
01 Temp. sklepienia - Temperatura sklepienia (Tskl) (4..20mA)
02 rezerwa (4..20mA)
03 Przepływ wody przez kocioł (Gk) (4..20mA)
04 Ciśnienie wejściowe - Ciśnienie wody przed kotłem (Pwe) (4..20mA)
05 Ciśnienie wyjściowe - Ciśnienie wody za kotłem (Pwy) (4..20mA)
06 Wyst. fal. wyc. - Wysterowanie falownika wyciągu (imw) (4..20mA)
07 Wyst. fal. podm. - Wysterowanie falownika podmuchu (iwp) (4..20mA)
08 rezerwa (4..20mA)
09 Zawartość O2 - Zawartość O2 w spalinach Z (O2) (4..20mA)
10 Temp. spalin - Temperatura spalin (Tsp) (4..20mA)
11 rezerwa (0..200°C)
12 Temperatura wody za kotłem (Twy) (0..200°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca w deblokadzie
02 rezerwa
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 rezerwa
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 rezerwa
10 sygnalizacja przekroczenia temperatury
11 sygnalizacja minimalnego przepływu
12 sygnalizacja minimalnego ciśnienia przed kotłem
13 sygnalizacja minimalnego wysterowania wyciągu
14 rezerwa
15 awaria regulatora kotła
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.09.25 03:22:37
based on /var/szarp/programy/trunk/kpeckras/wr8/2513/panewyk.c