Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz Poziom wody - Poziom wody w walczaku (Hwal) [mm]
nE Wersja pamięci EPROM: 3000
nL Wersja programu technologicznego: 3035
nb Hwal - blokada - Poziom wody w walczaku - blokada (Hbl) [mm]
nP Pwy - blokada - Ciśnienie pary - blokada (Pbl) [MPa]
01 iwbl - blokada - Wysterowanie wyciągu - blokada (iwbl) [%]
02 Poziom wody - Poziom wody w walczaku (Hwal) [mm]
03 cisnienie pary za kotlem
11 Wyst. fal. wyc. l. - Wysterowanie falownika wyciągu strona lewa (imwl) [%]
12 Wyst. fal. wyc. p. - Wysterowanie falownika wyciągu strona prawa (imwp) [%]
13 cisnienie wody do kotla
14 Temperatura pary - Temperatura pary wyjściowej (Tpwy) [°C]
15 Przepływ pary - Przepływ pary (Gpar) [t/h]
16 Temp. spalin lewa - Temperatura spalin strona lewa (Tspl) [°C]
17 Temp. spalin prawa - Temperatura spalin strona prawa (Tspp) [°C]
19 Temp. łożysk l. - Temperatura łożysk wyciągu strona lewa (Tlwl) [°C]
20 Temp. łożysk p. - Temperatura łożysk wyciągu strona prawa (Tlwp) [°C]
21 Temp. spalin lewa - Temperatura spalin strona lewa (Tspl) [°C]
22 Temp. spalin prawa - Temperatura spalin strona prawa (Tspp) [°C]
30 Ciśnienie dysp. TH - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne odpływ TH (DPT) [MPa]
31 Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) [MPa]
41 Ciśnienie dysp. FŁT - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne odpływ FŁT (DPF) [MPa]
42 Stan wejść logicznych 1-4
43 Stan wejść logicznych 5-8
97
98

Wartości blokad na panelach wyświetlaczy

(Wartości wyświetlane po wciśnięciu przycisku 'KONTROLA SYGNALIZACJI')

Hwal - blokada - Poziom wody w walczaku - blokada (Hbl) [mm] Pwy - blokada - Ciśnienie pary - blokada (Pbl) [MPa]
iwbl - blokada - Wysterowanie wyciągu - blokada (iwbl) [%] rezerwa

 

Panele wyświetlaczy

(Wartości wyświetlane w normalnym trybie pracy)

Poziom wody - Poziom wody w walczaku (Hwal) [mm] cisnienie pary za kotlem
Wyst. fal. wyc. l. - Wysterowanie falownika wyciągu strona lewa (imwl) [%] / różnica wysterowań wyciągów Temp. łożysk l. - Temperatura łożysk wyciągu strona lewa (Tlwl) [°C] /

 

Temperatura pary - Temperatura pary wyjściowej (Tpwy) [°C] Przepływ pary - Przepływ pary (Gpar) [t/h]
Temp. spalin lewa - Temperatura spalin strona lewa (Tspl) [°C] Temp. spalin prawa - Temperatura spalin strona prawa (Tspp) [°C]

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
01 -200 200 100 Hwal - blokada - Poziom wody w walczaku - blokada (Hbl) [mm]
02 100,0 500,0 390,0 Pwy - blokada - Ciśnienie pary - blokada (Pbl) [MPa]
03 10,0 50,0 20,0 iwbl - blokada - Wysterowanie wyciągu - blokada (iwbl) [%]

Wejścia analogowe

numer opis
01 Ciśnienie dysp. TH - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne odpływ TH (DPT) (4..20mA)
02 Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) (4..20mA)
03 Wyst. fal. wyc. l. - Wysterowanie falownika wyciągu strona lewa (imwl) (4..20mA)
04 Poziom wody - Poziom wody w walczaku (Hwal) (4..20mA)
05 Ciśnienie dysp. FŁT - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne odpływ FŁT (DPF) (4..20mA)
06 Temp. łożysk l. - Temperatura łożysk wyciągu strona lewa (Tlwl) (0..200°C)
07 Temp. łożysk p. - Temperatura łożysk wyciągu strona prawa (Tlwp) (0..200°C)
08 Wyst. fal. wyc. p. - Wysterowanie falownika wyciągu strona prawa (imwp) (4..20mA)
09 Temp. spalin lewa - Temperatura spalin strona lewa (Tspl) (0..400°C)
10 Temp. spalin prawa - Temperatura spalin strona prawa (Tspp) (0..400°C)
11 Temp. spalin lewa - Temperatura spalin strona lewa (Tspl) (0..400°C)
12 Temp. spalin prawa - Temperatura spalin strona prawa (Tspp) (0..400°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca w deblokadzie
02 praca w blokadzie
03 rezerwa
04 rezerwa
05 sygnał blokady z kotła odzysknicowego
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa

Wyjścia analogowe

numer opis
01 przepływ pary
02 przeplyw wody TH
03 temperatura pary wyjściowej

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 blokada wentylatora fałszywego powietrza strona lewa
02 rezerwa
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 blokada wentylatora fałszywego powietrza strona prawa
08 rezerwa
09 rezerwa
10 sygnalizacja minimalnego poziomu w walczaku
11 sygnalizacja maksymalneo cisnienia pary za kotlem
12 sygnalizacja minimalnego wysterowania falownika wyciagu
13 rezerwa
14 sygnalizacja blokady kotła odzysknicowego
15 alarm wentylatora fałszywego powietrza
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.12.04 03:21:15
based on /var/szarp/programy/trunk/krasnik/or-32/3000/panewyk.c