Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz Poziom wody - Poziom wody w walczaku (Hwal) [mm]
nE Wersja pamięci EPROM: 3000
nL
nb
nP Wersja programu technologicznego: 9003
01 Hwal - blokada - Poziom wody w walczaku - blokada (Hbl) [mm]
02 Pwy - blokada - Ciśnienie pary - blokada (Pbl) [MPa]
03 iwbl - blokada - Wysterowanie wyciągu - blokada (iwbl) [%]
11 Poziom wody - Poziom wody w walczaku (Hwal) [mm]
12 cisnienie pary za kotlem
13 Wyst. fal. wyc. - Wysterowanie falownika wyciągu (imw) [%]
14 cisnienie wody do kotla
15 Temperatura pary - Temperatura pary wyjściowej (Tpwy) [°C]
16 przeplyw pary
19 Temp. spalin lewa - Temperatura spalin strona lewa (Tspl) [°C]
20 Temp. spalin prawa - Temperatura spalin strona prawa (Tspp) [°C]
21 Temp. łożysk l. - Temperatura łożysk wyciągu strona lewa (Tlwl) [°C]
22 Temp. łożysk p. - Temperatura łożysk wyciągu strona prawa (Tlwp) [°C]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Wartości blokad na panelach wyświetlaczy

(Wartości wyświetlane po wciśnięciu przycisku 'KONTROLA SYGNALIZACJI')

Hwal - blokada - Poziom wody w walczaku - blokada (Hbl) [mm] Pwy - blokada - Ciśnienie pary - blokada (Pbl) [MPa]
iwbl - blokada - Wysterowanie wyciągu - blokada (iwbl) [%] rezerwa

 

Panele wyświetlaczy

(Wartości wyświetlane w normalnym trybie pracy)

Poziom wody - Poziom wody w walczaku (Hwal) [mm] cisnienie pary za kotlem
Wyst. fal. wyc. - Wysterowanie falownika wyciągu (imw) [%] Temp. łożysk l. - Temperatura łożysk wyciągu strona lewa (Tlwl) [°C] /

 

Temperatura pary - Temperatura pary wyjściowej (Tpwy) [°C] przeplyw pray
Temp. spalin lewa - Temperatura spalin strona lewa (Tspl) [°C] Temp. spalin prawa - Temperatura spalin strona prawa (Tspp) [°C]

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
01 -200 200 0 Hwal - blokada - Poziom wody w walczaku - blokada (Hbl) [mm]
02 100,0 500,0 420,0 Pwy - blokada - Ciśnienie pary - blokada (Pbl) [MPa]
03 10,0 50,0 20,0 iwbl - blokada - Wysterowanie wyciągu - blokada (iwbl) [%]

Wejścia analogowe

numer opis
01 rezerwa (4..20mA)
02 rezerwa (4..20mA)
03 Wyst. fal. wyc. - Wysterowanie falownika wyciągu (imw) (4..20mA)
04 Poziom wody - Poziom wody w walczaku (Hwal) (4..20mA)
05 rezerwa (4..20mA)
06 Temp. łożysk l. - Temperatura łożysk wyciągu strona lewa (Tlwl) (0..200°C)
07 Temp. łożysk p. - Temperatura łożysk wyciągu strona prawa (Tlwp) (0..200°C)
08 temp. sp. przed podgrz. wody str. lewa I4_20 0-700.0 °C (0..400°C)
09 temp. sp. przed podgrz. wody str. prawa I4_20 0-700.0 °C (0..400°C)
10 temperatura pary wylotowej z kotła (4..20mA)
11 Temp. spalin lewa - Temperatura spalin strona lewa (Tspl) (0..400°C)
12 Temp. spalin prawa - Temperatura spalin strona prawa (Tspp) (0..400°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca w deblokadzie
02 praca w blokadzie
03 rezerwa
04 rezerwa
05 sygnał blokady z kotła odzysknicowego
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa

Wyjścia analogowe

numer opis
01 przepływ pary
02 przeplyw wody TH
03 rezerwa

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 blokada wentylatora fałszywego powietrza strona lewa
02 rezerwa
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 blokada wentylatora fałszywego powietrza strona prawa
08 rezerwa
09 rezerwa
10 sygnalizacja minimalnego poziomu w walczaku
11 sygnalizacja maksymalneo cisnienia pary za kotlem
12 sygnalizacja minimalnego wysterowania falownika wyciagu
13 rezerwa
14 sygnalizacja blokady kotła odzysknicowego
15 alarm wentylatora fałszywego powietrza
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2018.10.27 03:28:14
based on /var/szarp/programy/trunk/krasnik/or-32/3000/panewyk.c