SZAFA AST - UKŁADU CHŁODZENIA GENERATORA */

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz Temp. wody za nagrz. 4 - Temperatura wody za nagrzewnicą powietrza nr 4 (Twzn4) [°C]
nE Wersja pamięci EPROM: 3001
nL Wersja biblioteki procedur: 1001
nb Kompilacja biblioteki procedur: 3021
nP Wersja programu technologicznego: 3002
11 Temp. wody za nagrz. 4 - Temperatura wody za nagrzewnicą powietrza nr 4 (Twzn4) [°C]
12 Temp. wody za ap. g-w - Temperatura wody za aparatem grzewczo-wentylacyjnym (Twzag) [°C]
13 Temp. wody za nagrz. 3 - Temperatura wody za nagrzewnicą powietrza nr 3 (Twzn3) [°C]
14 Temp. wody za nagrz. 2 - Temperatura wody za nagrzewnicą powietrza nr 2 (Twzn2) [°C]
15 Temp. wody za nagrz. 1 - Temperatura wody za nagrzewnicą powietrza nr 1 (Twzn1) [°C]
16 Temp. prz. chł. - Temperatura wody przed chłodnicami (za nagrzewnicami) (Twpc) [°C]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

Temp. wody za ap. g-w - Temperatura wody za aparatem grzewczo-wentylacyjnym (Twzag) [°C] Temp. wody za nagrz. 3 - Temperatura wody za nagrzewnicą powietrza nr 3 (Twzn3) [°C]
Temp. wody za nagrz. 2 - Temperatura wody za nagrzewnicą powietrza nr 2 (Twzn2) [°C] Temp. wody za nagrz. 1 - Temperatura wody za nagrzewnicą powietrza nr 1 (Twzn1) [°C]

Wejścia analogowe

numer opis
01 rezerwa (4..20mA)
02 rezerwa (4..20mA)
03 rezerwa (4..20mA)
04 rezerwa (4..20mA)
05 rezerwa (4..20mA)
06 rezerwa (4..20mA)
07 Temp. wody za nagrz. 4 - Temperatura wody za nagrzewnicą powietrza nr 4 (Twzn4) (0..200°C)
08 Temp. wody za ap. g-w - Temperatura wody za aparatem grzewczo-wentylacyjnym (Twzag) (0..200°C)
09 Temp. wody za nagrz. 3 - Temperatura wody za nagrzewnicą powietrza nr 3 (Twzn3) (0..200°C)
10 Temp. wody za nagrz. 2 - Temperatura wody za nagrzewnicą powietrza nr 2 (Twzn2) (0..200°C)
11 Temp. wody za nagrz. 1 - Temperatura wody za nagrzewnicą powietrza nr 1 (Twzn1) (0..200°C)
12 Temp. prz. chł. - Temperatura wody przed chłodnicami (za nagrzewnicami) (Twpc) (0..200°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 kontrola sygnalizacji
08 kasowanie awarii

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 rezerwa
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 rezerwa
10 rezerwa
11 rezerwa
12 rezerwa
13 rezerwa
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.12.04 03:21:07
based on /var/szarp/programy/trunk/krasnik/sterow/3001/1001/chldwyk.c