SZAFA BST - UKŁADU CHŁODZENIA GENERATORA */

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz Temp. wody przed wym. - Temperatura wody wodociągowej przed wymiennikiem (Twwpw1) [°C]
nE Wersja pamięci EPROM: 3001
nL Wersja biblioteki procedur: 1001
nb Kompilacja biblioteki procedur: 3021
nP Wersja programu technologicznego: 3001
11 Temp. wody przed wym. - Temperatura wody wodociągowej przed wymiennikiem (Twwpw1) [°C]
12 Pręd. obrot. gen. - Prędkość obrotowa generatora (Ngen) [obr/min]
13 Temp. wody chł. za W1 - Temperatura wody chłodzącej za wymiennikiem W1 (Twczw1) [°C]
14 Temp. wody za chł. - Temperatura wody za chłodnicami (Twzc) [°C]
15 Temp. wody za chł. gen. - Temperatura wody za chłodnicami generatora (Twzg) [°C]
16 Temp. wody za chł. 3 - Temperatura wody za chłodnicą generatora nr 3 (Twzg3) [°C]
17 Temp. wody za chł. 2 - Temperatura wody za chłodnicą generatora nr 2 (Twzg2) [°C]
18 Temp. wody za chł. 1 - Temperatura wody za chłodnicą generatora nr 1 (Twzg1) [°C]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

Pręd. obrot. gen. - Prędkość obrotowa generatora (Ngen) [obr/min] Temp. wody chł. za W1 - Temperatura wody chłodzącej za wymiennikiem W1 (Twczw1) [°C]
Temp. wody za chł. - Temperatura wody za chłodnicami (Twzc) [°C] Temp. wody za chł. gen. - Temperatura wody za chłodnicami generatora (Twzg) [°C]

Wejścia analogowe

numer opis
01 rezerwa (4..20mA)
02 rezerwa (4..20mA)
03 rezerwa (4..20mA)
04 rezerwa (4..20mA)
05 Temp. wody przed wym. - Temperatura wody wodociągowej przed wymiennikiem (Twwpw1) (0..200°C)
06 Pręd. obrot. gen. - Prędkość obrotowa generatora (Ngen) (0..200°C)
07 Temp. wody chł. za W1 - Temperatura wody chłodzącej za wymiennikiem W1 (Twczw1) (0..200°C)
08 Temp. wody za chł. - Temperatura wody za chłodnicami (Twzc) (0..200°C)
09 Temp. wody za chł. gen. - Temperatura wody za chłodnicami generatora (Twzg) (0..200°C)
10 Temp. wody za chł. 3 - Temperatura wody za chłodnicą generatora nr 3 (Twzg3) (0..200°C)
11 Temp. wody za chł. 2 - Temperatura wody za chłodnicą generatora nr 2 (Twzg2) (0..200°C)
12 Temp. wody za chł. 1 - Temperatura wody za chłodnicą generatora nr 1 (Twzg1) (0..200°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 kontrola sygnalizacji
08 kasowanie awarii

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 rezerwa
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 rezerwa
10 rezerwa
11 rezerwa
12 rezerwa
13 rezerwa
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.12.04 03:21:08
based on /var/szarp/programy/trunk/krasnik/sterow/3001/1001/chlwwyk.c