Tr鎩kana這wy sterownik wentylator闚 fa連zywego powietrza - instrukcja obs逝gi

 

Tr鎩kana這wy sterownik wentylator闚 fa連zywego powietrza posiada trzy niezale積e kana造 do sterowania wentylatorami fa連zywego powietrza. Jednocze郾ie mog by wykorzystywane jeden, dwa lub trzy kana造. Zadaniem regulatora jest utrzymywanie aktualnej r騜nicy temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza (tzw. delty) wok馧 warto軼i zadanej. Poni瞠j przedstawiono szczeg馧owy algorytm regulacji dla pierwszego kana逝, dla pozosta造ch kana堯w jest on identyczny.

 

Algorytm sterowania wentylatorem fa連zywego powietrza

Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie aktualnej warto軼i r騜nicy temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza (tzw. delta) (funkcja 16) wok馧 warto軼i zadanej (funkcja 15) z tolerancj +/- 3蚓.

 

Algorytm sterowania odbywa si w oparciu o regulator proporcjonalny P ze stref nieczu這軼i ustawion na +/- 3蚓, w kt鏎ej nie jest podejmowana regulacja. Gdy warto嗆 aktualna temperatury jest mniejsza od warto軼i zadanej o wi璚ej ni 3蚓 nast瘼uje zmniejszenie wysterowania falownika wentylatora fa連zywego powietrza o warto嗆 zaprogramowan na funkcji 17 w przeciwnym wypadku tzn, gdy warto嗆 aktualna temperatury wyj軼iowej jest wi瘯sza od warto軼i zadanej o wi璚ej ni 3蚓 nast瘼uje zwi瘯szenie wysterowania falownika wentylatora fa連zywego powietrza (funkcja 11) o warto嗆 zaprogramowan (funkcja 17). Cykl regulacji (sprawdzania zakres闚 i zmiany wysterowania) dla obu przypadk闚 zosta ustalony na 1 minuta.

 
rys.2 (rys.2)

Na powy窺zym rysunku, w miejscu oznaczonym 1 przedstawiono przypadek, w kt鏎ym aktualna r騜nica temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza (dTf1, funkcja 16) jest ni窺za od warto軼i zadanej (dTfx1, funkcja 15) o wi璚ej ni 3蚓 - nast瘼uje zwi瘯szenie wysterowania falownika fa連zywego powietrza (imf1, funkcja 11) o zaprogramowany skok (funkcja 17). W miejscu oznaczonym 2 oznaczono przypadek, w kt鏎ym aktualna r騜nica temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza (dTf1, funkcja 16) znajduje si w tolerancji warto軼i zadanej (dTfx1, funkcja 15) +/- 3蚓 - wysterowanie falownika fa連zywego powietrza (imf1, funkcja 11) pozostaje bez zmian. W miejscu oznaczonym 3 przedstawiono przypadek, w kt鏎ym aktualna r騜nica temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza (dTf1, funkcja 16) jest wy窺za od warto軼i zadanej (dTfx1, funkcja 15) o wi璚ej ni 3蚓 - nast瘼uje zmniejszenie wysterowania falownika fa連zywego powietrza (imf1, funkcja 11) o zaprogramowany skok (funkcja 17).

 

Tryby pracy regulatora oraz prze陰czanie mi璠zy nimi

Regulator mo瞠 pracowa w jednym z trzech tryb闚 pracy, kt鏎e s wybierane przy pomocy tr鎩pozycyjnego prze陰cznika. Dost瘼ne s nast瘼uj帷e tryby pracy:

 1. Tryb pracy r璚znej, gdy pozycja prze陰cznika trybu pracy znajduje si w po這瞠niu "1 - Praca r璚zna". Jest to tryb pracy awaryjnej. Warto軼i wysterowa s brane z zadajnik闚 z pomini璚iem regulatora - elektrycznie obw鏚 jest zamkni皻y w ten spos鏏, 瞠 sygna造 z zadajnik闚 na szafie s wprost (z pomini璚iem sterownika) podawane na wej軼ia element闚 sterowanych. Tryb ten jest u篡wany zazwyczaj podczas zmiany programu technologicznego oraz przy naprawach sterownika lub szafy. Korzystanie z tego trybu w innych sytuacjach jest zdecydowanie odradzane.
 2. Tryb synchronizacji, gdy pozycja prze陰cznika trybu pracy znajduje si w po這瞠niu "2 - Synchronizacja". Warto軼i wysterowa s brane z zadajnik闚, przy czym w przepisywaniu warto軼i bierze udzia regulator - fizycznie na wej軼ia element闚 sterowanych podawane s sygna造 z wyj嗆 regulatora, przy czym przyjmuj one dok豉dnie takie warto軼i, jakie maj warto軼i sygna造 z zadajnik闚 na szafie. Jest to tryb przej軼iowy mi璠zy trybem pracy r璚znej a automatycznej. Nale篡 go wykorzystywa r闚nie w przypadku awarii w uk豉dzie sterowanym, jednak przy sprawnym regulatorze.
 3. Tryb pracy automatycznej, gdy pozycja prze陰cznika trybu pracy znajduje si w po這瞠niu "3 - Praca automatyczna". Warto軼i wysterowa s dobierane przy pomocy algorytm闚, kt鏎ych zadaniem jest regulacja. Jest to zalecany, prawid這wy tryb pracy.

Prze陰czanie z trybu pracy r璚znej do trybu synchronizacji jest k這potliwym prze陰czeniem. W trybie synchronizacji regulator powiela sygna z wej軼ia analogowego na wyj軼ie pr康owe, a w trybie pracy r璚znej jest elektrycznie odci皻y od sygna堯w z zadajnik闚, dlatego te, zanim regulator zacznie prawid這wo powtarza sygna do falownik闚, musi go dok豉dnie zmierzy. Z uwagi na filtracje przeciwzak堯ceniowe dok豉dny pomiar sygna逝 pr康owego z zadajnika zajmuje kilka sekund od momentu jego elektrycznego pod陰czenia do regulatora, kt鏎e ma miejsce w tym prze陰czeniu. W przypadku 幢e zaprogramowanych falownik闚 (je郵i zamiast lotnego startu maj ustawiony start po ca趾owitym zatrzymaniu) lub zaprogramowanego zbyt kr鏒kiego czasu zwalniania (poni瞠j 10 sekund) przy zaniku pr康owego sygna逝 steruj帷ego, prze陰czenie to mo瞠 nawet doprowadzi do chwilowego odstawienia falownik闚. W闚czas nale篡 natychmiast za陰czy je ponownie. Prze陰czenie to nie wymaga dodatkowych operacji.

Prze陰czanie z trybu synchronizacji do trybu pracy r璚znej jest operacj nie wymagaj帷 瘸dnych dodatkowych czynno軼i. Prze陰czenie inaczej ni w powy窺zym przypadku praktycznie nie powoduje zaniku sygna逝 steruj帷ego wysy豉nego do falownik闚 - elektryczne odci璚ie sterownika z obwodu regulacji odbywa si na tyle szybko, 瞠 pozostaje w豉軼iwie niezauwa穎ne przez falowniki.

Prze陰czanie z trybu synchronizacji do trybu pracy automatycznej mo瞠 wi您a si z gwa速own zmian wysterowania falownik闚 pomp poprzecznych i obiegowych, gdy zadane warto軼i wysterowa nie s prawid這wo ustawione. Aby prze陰czenie by這 豉godne, nale篡 sprawdzi poprawno嗆 wszystkich parametr闚 jeszcze w trybie synchronizacji.

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Cz窷 parametr闚 takich, jak zakresy przyrz康闚 pomiarowych oraz konfiguracje programu takie, jak kolejno嗆 wy鈍ietlania parametr闚, niekt鏎e progi zapalania lampek alarmowych itp. s trwale zakodowane w programie sterownika. Nie mo積a tego zmieni z poziomu obs逝gi (programowania parametr闚 sta造ch czy paczek czasowych), poniewa s to zbyt newralgiczne dla dzia豉nia regulatora wielko軼i. Takie zmiany wyst瘼uj stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpo鈔ednio przez pracownik闚 firmy Praterm. Polega ona na pod陰czeniu notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomieniu na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak mo瞠 te zosta przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, kt鏎y w normalnej pracy jest pod陰czony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mog zdalnie - z wykorzystaniem Internetu - na serwerze SZARP uruchomi program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie b璠帷 przy sterowniku. Dzi瘯i temu przy ewentualnej konieczno軼i zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) mo磧iwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczno軼i przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracownik闚 obs逝gi znajduj帷ej si bezpo鈔ednio przy sterowniku:

 1. Je瞠li regulator jest w trybie pracy automatycznej, prze陰czy w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskaz闚kami.
 2. Je瞠li regulator jest w trybie synchronizacji, prze陰czy w tryb pracy r璚znej zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskaz闚kami. Zaleca si do czasu zako鎍zenia programowania, aby nie zmienia ustawie potencjometr闚 zadajnik闚 sygna堯w pr康owych do falownik闚.
 3. Spisa wszystkie warto軼i zaprogramowanych paczek i parametr闚 sta造ch.
 4. Otworzy drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypi望 ze sterownika wtyczk sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.
 5. Poinformowa o gotowo軼i do rozpocz璚ia zmiany programu regulatora.
 6. Po zako鎍zeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje si. Zapali si lampka Awaria regulatora i zacznie dzwoni alarm - nale篡 go skasowa.
 7. Wpi望 z powrotem wtyczk sieci RS'owej do gniazda RS485/1.
 8. Ustawi wszystkie zaprogramowane paczki i parametry sta貫 wed逝g spisanych wcze郾iej warto軼i. W szczeg鏊no軼i nale篡 pami皻a o wprowadzeniu w豉軼iwego kodu zabezpieczaj帷ego (w zale積o軼i od wersji pami璚i EPROM programowany on jest w parametrach sta造ch na funkcji 99 lub na funkcji specjalnej AC), je郵i w danym regulatorze taka pozycja wyst瘼uje.
 9. Prze陰czy regulator z trybu pracy r璚znej w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskaz闚kami.
 10. W trybie synchronizacji regulator powinien pozosta kilka minut. Jest to niezb璠ne do przepisania niekt鏎ych parametr闚.
 11. Je瞠li przed zmian programu regulator znajdowa si w trybie pracy automatycznej, nale篡 go prze陰czy w ten tryb zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskaz闚kami.
 

Znaczenie poszczeg鏊nych funkcji

 

Wy鈍ietlacz sta造 [TEMPERATURA WYJ] - rezerwa - Rezerwa.

11 - wysterowanie falownika wentylatora fa連zywego powietrza (KANA I) [%] - Wysterowanie falownika wentylatora fa連zywego powietrza z zadajnika (KANA I). Sygna pr康owy z zadajnika 0-20mA. W trybie 1 - sterowanie r璚zne nie jest pokazywany, poniewa obw鏚 jest elektrycznie zamkni皻y z pomini璚iem sterownika i sygna z zadajnika jest wysy豉ny prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesi璚ioobrotowy, jedna dzia趾a na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,5Hz).

12 - wysterowanie falownika wentylatora fa連zywego powietrza z zadajnika (KANA I) [%] - Wysterowanie falownika pompy sch豉dzaj帷ej. Sygna pr康owy wychodz帷y z regulatora (wyj軼ie pr康owe nr 1). W trybie pracy 1 - sterowanie r璚zne regulator nie steruje falownikiem pompy sch豉dzaj帷ej - elektrycznie obw鏚 zamkni皻y jest w ten spos鏏, 瞠 sygna pr康owy z zadajnika w szafie jest wprost (z pomini璚iem sterownika) podawany na wej軼ie pr康owe falownika wentylatora. W trybie pracy 2 - praca w synchronizacji sygna pr康owy na wyj軼iu pr康owym nr 1 jest r闚ny wysterowaniu zadajnika falownika wentylatora - sygna這wi pr康owemu na wej軼iu analogowym nr 4, wy鈍ietlanemu na funkcji 12. Dlatego te w trybach 3 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna wskazania na funkcjach 11 i 12 pokrywaj si. Wysterowanie 100 odpowiada cz瘰totliwo軼i 50Hz/ wysterowanie 0 odpowiada cz瘰totliwo軼i 0Hz, sygna przek豉da si na cz瘰totliwo嗆 liniowo.

13 - temperatura powietrza podmuchowego (KANA I) - temperatura powietrza podmuchowego (KANA I)

14 - temperatura przed wentylatorem fa連zywego powietrza (KANA I) - temperatura przed wentylatorem fa連zywego powietrza (KANA I)

15 - skok wentylatora fa連zywego powietrza (KANA I) - Zadana r騜nica temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza (KANA I). Warto嗆 programowana i wy鈍ietlana na funkcji 15. Jest warto軼i odniesienia do utrzymania parametru 16.

16 - Aktualna r騜nica temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza (delta). (KANA I) - Aktualna r騜nica temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza (delta) (KANA I). Parametr wyliczony przez odj璚ie aktualnej temperatury przed wentylatorem fa連zywego powietrza 14 od aktualnej temperatury powietrza podmuchowego 13.

17 - Zadana r騜nica temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza. (KANA I) - skok wentylatora fa連zywego powietrza (KANA I) - warto嗆 programowana i wy鈍ietlana na funkcji 17. Okre郵a warto嗆 jednorazow warto嗆 (ruchu) skoku wysterowania falownika. Zbyt ma豉 warto嗆 mo瞠 spowodowa d逝gi czas d捫enia do warto軼i zadanej, zbyt du瘸 warto嗆 mo瞠 spowodowa szarpanie wentylatorem, co jest r闚nie niekorzystnym zjawiskiem.

21 - wysterowanie falownika wentylatora fa連zywego powietrza (KANA II) [%] - Wysterowanie falownika wentylatora fa連zywego powietrza z zadajnika (KANA II). Sygna pr康owy z zadajnika 0-20mA. W trybie 1 - sterowanie r璚zne nie jest pokazywany, poniewa obw鏚 jest elektrycznie zamkni皻y z pomini璚iem sterownika i sygna z zadajnika jest wysy豉ny prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesi璚ioobrotowy, jedna dzia趾a na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,5Hz).

22 - wysterowanie falownika wentylatora fa連zywego powietrza z zadajnika (KANA II) [%] - Wysterowanie falownika pompy sch豉dzaj帷ej (KANA II). Sygna pr康owy wychodz帷y z regulatora (wyj軼ie pr康owe nr 2). W trybie pracy 1 - sterowanie r璚zne regulator nie steruje falownikiem pompy sch豉dzaj帷ej - elektrycznie obw鏚 zamkni皻y jest w ten spos鏏, 瞠 sygna pr康owy z zadajnika w szafie jest wprost (z pomini璚iem sterownika) podawany na wej軼ie pr康owe falownika wentylatora. W trybie pracy 2 - praca w synchronizacji sygna pr康owy na wyj軼iu pr康owym nr 1 jest r闚ny wysterowaniu zadajnika falownika wentylatora - sygna這wi pr康owemu na wej軼iu analogowym nr 4, wy鈍ietlanemu na funkcji 22. Dlatego te w trybach 3 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna wskazania na funkcjach 21 i 22 pokrywaj si. Wysterowanie 100 odpowiada cz瘰totliwo軼i 50Hz/ wysterowanie 0 odpowiada cz瘰totliwo軼i 0Hz, sygna przek豉da si na cz瘰totliwo嗆 liniowo.

23 - temperatura powietrza podmuchowego (KANA II) - temperatura powietrza podmuchowego (KANA II)

24 - temperatura przed wentylatorem fa連zywego powietrza (KANA II) - temperatura przed wentylatorem fa連zywego powietrza (KANA II)

25 - skok wentylatora fa連zywego powietrza (KANA II) - Zadana r騜nica temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza (KANA II). Warto嗆 programowana i wy鈍ietlana na funkcji 25. Jest warto軼i odniesienia do utrzymania parametru 26.

26 - Aktualna r騜nica temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza (delta). (KANA II) - Aktualna r騜nica temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza (delta) (KANA II). Parametr wyliczony przez odj璚ie aktualnej temperatury przed wentylatorem fa連zywego powietrza 24 od aktualnej temperatury powietrza podmuchowego 23.

27 - Zadana r騜nica temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza. (KANA II) - skok wentylatora fa連zywego powietrza (KANA II) - warto嗆 programowana i wy鈍ietlana na funkcji 27. Okre郵a warto嗆 jednorazow warto嗆 (ruchu) skoku wysterowania falownika. Zbyt ma豉 warto嗆 mo瞠 spowodowa d逝gi czas d捫enia do warto軼i zadanej, zbyt du瘸 warto嗆 mo瞠 spowodowa szarpanie wentylatorem, co jest r闚nie niekorzystnym zjawiskiem.

31 - wysterowanie falownika wentylatora fa連zywego powietrza (KANA III) [%] - Wysterowanie falownika wentylatora fa連zywego powietrza z zadajnika (KANA III). Sygna pr康owy z zadajnika 0-20mA. W trybie 1 - sterowanie r璚zne nie jest pokazywany, poniewa obw鏚 jest elektrycznie zamkni皻y z pomini璚iem sterownika i sygna z zadajnika jest wysy豉ny prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesi璚ioobrotowy, jedna dzia趾a na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,5Hz).

32 - wysterowanie falownika wentylatora fa連zywego powietrza z zadajnika (KANA III) [%] - Wysterowanie falownika pompy sch豉dzaj帷ej (KANA III). Sygna pr康owy wychodz帷y z regulatora (wyj軼ie pr康owe nr 1). W trybie pracy 1 - sterowanie r璚zne regulator nie steruje falownikiem pompy sch豉dzaj帷ej - elektrycznie obw鏚 zamkni皻y jest w ten spos鏏, 瞠 sygna pr康owy z zadajnika w szafie jest wprost (z pomini璚iem sterownika) podawany na wej軼ie pr康owe falownika wentylatora. W trybie pracy 2 - praca w synchronizacji sygna pr康owy na wyj軼iu pr康owym nr 3 jest r闚ny wysterowaniu zadajnika falownika wentylatora - sygna這wi pr康owemu na wej軼iu analogowym nr 6, wy鈍ietlanemu na funkcji 32. Dlatego te w trybach 3 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna wskazania na funkcjach 31 i 32 pokrywaj si. Wysterowanie 100 odpowiada cz瘰totliwo軼i 50Hz/ wysterowanie 0 odpowiada cz瘰totliwo軼i 0Hz, sygna przek豉da si na cz瘰totliwo嗆 liniowo.

33 - temperatura powietrza podmuchowego (KANA III) - temperatura powietrza podmuchowego (KANA III)

34 - temperatura przed wentylatorem fa連zywego powietrza (KANA III) - temperatura przed wentylatorem fa連zywego powietrza (KANA III)

35 - skok wentylatora fa連zywego powietrza (KANA III) - Zadana r騜nica temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza (KANA III). Warto嗆 programowana i wy鈍ietlana na funkcji 35. Jest warto軼i odniesienia do utrzymania parametru 36.

36 - Aktualna r騜nica temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza (delta). (KANA III) - Aktualna r騜nica temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza (delta) (KANA III). Parametr wyliczony przez odj璚ie aktualnej temperatury przed wentylatorem fa連zywego powietrza 34 od aktualnej temperatury powietrza podmuchowego 33.

37 - Zadana r騜nica temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza. (KANA III) - skok wentylatora fa連zywego powietrza (KANA III) - warto嗆 programowana i wy鈍ietlana na funkcji 37. Okre郵a warto嗆 jednorazow warto嗆 (ruchu) skoku wysterowania falownika. Zbyt ma豉 warto嗆 mo瞠 spowodowa d逝gi czas d捫enia do warto軼i zadanej, zbyt du瘸 warto嗆 mo瞠 spowodowa szarpanie wentylatorem, co jest r闚nie niekorzystnym zjawiskiem.

 

97 - Stan wej嗆 logicznych 1-4 - Wej軼ia logiczne 1-4. Ka盥a cyfra na wy鈍ietlaczu odpowiada stanowi wej軼ia logicznego: pierwsza - wej軼ie 1, druga - wej軼ie 2, trzecia - wej軼ie 3, czwarta - wej軼ie 4. Stan "0" oznacza wej軼ie rozwarte, stan "1" oznacza wej軼ie zwarte.

98 - Stan wej嗆 logicznych 5-8 - Wej軼ia logiczne 5-8. Jak funkcja 97, ale cyfry na wy鈍ietlaczu odpowiadaj wej軼iom logicznym: pierwsza - wej軼ie 5, druga - wej軼ie 6, trzecia - wej軼ie 7, czwarta - wej軼ie 8.

 

Panel wy鈍ietlaczy nr 2, pozycja na wy鈍ietlaczu: 1 - rezerwa - - temperatura przed wentylatorem fa連zywego powietrza (KANA I) [WY名IETLANE NAPRZEMIENNIE] Aktualna r騜nica temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza (delta) (KANA I). Parametr wyliczony przez odj璚ie aktualnej temperatury przed wentylatorem fa連zywego powietrza 14 od aktualnej temperatury powietrza podmuchowego 13.

Panel wy鈍ietlaczy nr 2, pozycja na wy鈍ietlaczu: 2 - rezerwa - - temperatura przed wentylatorem fa連zywego powietrza (KANA II) [WY名IETLANE NAPRZEMIENNIE] Aktualna r騜nica temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza (delta) (KANA II). Parametr wyliczony przez odj璚ie aktualnej temperatury przed wentylatorem fa連zywego powietrza 24 od aktualnej temperatury powietrza podmuchowego 23.

Panel wy鈍ietlaczy nr 2, pozycja na wy鈍ietlaczu: 3 - rezerwa - Wysterowanie falownika wentylatora fa連zywego powietrza z zadajnika (KANA I). Sygna pr康owy z zadajnika 0-20mA. W trybie 1 - sterowanie r璚zne nie jest pokazywany, poniewa obw鏚 jest elektrycznie zamkni皻y z pomini璚iem sterownika i sygna z zadajnika jest wysy豉ny prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesi璚ioobrotowy, jedna dzia趾a na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,5Hz).

Panel wy鈍ietlaczy nr 2, pozycja na wy鈍ietlaczu: 4 - rezerwa - Wysterowanie falownika wentylatora fa連zywego powietrza z zadajnika (KANA II). Sygna pr康owy z zadajnika 0-20mA. W trybie 1 - sterowanie r璚zne nie jest pokazywany, poniewa obw鏚 jest elektrycznie zamkni皻y z pomini璚iem sterownika i sygna z zadajnika jest wysy豉ny prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesi璚ioobrotowy, jedna dzia趾a na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,5Hz).

   

Warto軼i wy鈍ietlane

numer opis
sta造 wy鈍ietlacz rezerwa
nE Wersja pami璚i EPROM: 2321
nL Wersja biblioteki procedur: 1001
nb Kompilacja biblioteki procedur: 3010
nP Wersja programu technologicznego: 7004
11 wysterowanie falownika wentylatora fa連zywego powietrza (KANA I) [%]
12 wysterowanie falownika wentylatora fa連zywego powietrza z zadajnika (KANA I) [%]
13 temperatura powietrza podmuchowego (KANA I)
14 temperatura przed wentylatorem fa連zywego powietrza (KANA I)
15 skok wentylatora fa連zywego powietrza (KANA I)
16 Aktualna r騜nica temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza (delta). (KANA I)
17 Zadana r騜nica temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza. (KANA I)
21 wysterowanie falownika wentylatora fa連zywego powietrza (KANA II) [%]
22 wysterowanie falownika wentylatora fa連zywego powietrza z zadajnika (KANA II) [%]
23 temperatura powietrza podmuchowego (KANA II)
24 temperatura przed wentylatorem fa連zywego powietrza (KANA II)
25 skok wentylatora fa連zywego powietrza (KANA II)
26 Aktualna r騜nica temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza (delta). (KANA II)
27 Zadana r騜nica temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza. (KANA II)
31 wysterowanie falownika wentylatora fa連zywego powietrza (KANA III) [%]
32 wysterowanie falownika wentylatora fa連zywego powietrza z zadajnika (KANA III) [%]
33 temperatura powietrza podmuchowego (KANA III)
34 temperatura przed wentylatorem fa連zywego powietrza (KANA III)
35 skok wentylatora fa連zywego powietrza (KANA III)
36 Aktualna r騜nica temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza (delta). (KANA III)
37 Zadana r騜nica temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza. (KANA III)
97 Stan wej嗆 logicznych 1-4
98 Stan wej嗆 logicznych 5-8

Panele wy鈍ietlaczy

Warto軼i sta貫

numer minimalna warto嗆 maksymalna warto嗆 domy郵na warto嗆 opis
15 0,1 0,9 0,1 Skok wentylatora fa連zywego powietrza (KANA I)
17 5,0 50,0 25,0 Zadana r騜nica temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza. (KANA I)
25 0,1 0,9 0,1 Skok wentylatora fa連zywego powietrza (KANA II)
27 5,0 50,0 25,0 Zadana r騜nica temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza. (KANA II)
35 0,1 0,9 0,1 Skok wentylatora fa連zywego powietrza (KANA III)
37 5,0 50,0 25,0 Zadana r騜nica temperatur na wentylatorze fa連zywego powietrza. (KANA III)

Wej軼ia analogowe

numer opis
01 rezerwa (0..20mA)
02 rezerwa (0..20mA)
03 rezerwa (0..20mA)
04 zadajnik falownika wentylatora fa連zywego powietrza (KANA I) (0..20mA)
05 zadajnik falownika wentylatora fa連zywego powietrza (KANA II) (0..20mA)
06 zadajnik falownika wentylatora fa連zywego powietrza (KANA III) (0..20mA)
07 temperatura powietrza podmuchowego (KANA I) (0..200蚓)
08 temperatura przed wentylatorem fa連zywego powietrza (KANA I) (0..200蚓)
09 temperatura powietrza podmuchowego (KANA II) (0..200蚓)
10 temperatura przed wentylatorem fa連zywego powietrza (KANA II) (0..200蚓)
11 temperatura powietrza podmuchowego (KANA III) (0..200蚓)
12 temperatura przed wentylatorem fa連zywego powietrza (KANA III) (0..200蚓)

Wej軼ia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 test sygnalizacji
08 kasowanie sygnalizacji

Wyj軼ia analogowe

numer opis
01 wysterowanie falownika wentylatora fa連zywego powietrza (KANA I)
02 wysterowanie falownika wentylatora fa連zywego powietrza (KANA II)
03 wysterowanie falownika wentylatora fa連zywego powietrza (KANA III)

Wyj軼ia przeka幡ikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 rezerwa
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 rezerwa
10 rezerwa
11 rezerwa
12 rezerwa
13 rezerwa
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obs逝gi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obs逝gi panelu blokad
Deklaracja zgodno軼i CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2020.12.18 14:52:11
based on /var/szarp/programy/trunk/libiaz/2321/1001/wefawyk.c