Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz
nE Wersja pamięci EPROM: 3000
nL
nb
nP Wersja programu technologicznego: 3001
0

Panele wyświetlaczy

Temp. sp. za p. - Temperatura spalin za podgrzewaczem (Tspz) [°C] Przepływ podgrzew. - Przepływ wody przez podgrzewacz wodny (Gpw) [t/h]
Moc podgrzewacza - Moc podgrzewacza wodnego (Qpw) [kW] Moc pompy ob. 1 - Moc pompy obiegowej 1 (PO1) [%]

 

Moc pompy ob. 2 - Moc pompy obiegowej 2 (PO2) [%] Moc pompy poprz. - Moc pompy poprzecznej (PZZ1) [%]
Moc pompy przew. 1 - Moc pompy przewałowej 1 (PP1) [%] Moc pompy przew. 2 - Moc pompy przewałowej 2 (PP2) [%]

Wejścia analogowe

numer opis
01 Moc pompy przew. 2 - Moc pompy przewałowej 2 (PP2) (4..20mA)
02 Moc pompy przew. 1 - Moc pompy przewałowej 1 (PP1) (4..20mA)
03 Moc pompy poprz. - Moc pompy poprzecznej (PZZ1) (4..20mA)
04 Moc pompy ob. 2 - Moc pompy obiegowej 2 (PO2) (4..20mA)
05 Moc pompy ob. 1 - Moc pompy obiegowej 1 (PO1) (4..20mA)
06 rezerwa (0..200°C)
07 rezerwa (0..200°C)
08 Temp. przed podgrzew. - Temperatura wody przed podgrzewaczem (Twpp) (0..200°C)
09 Temp. za podgrzew. - Temperatura wody za podgrzewaczem (Twzp) (0..200°C)
10 Temp. sp. przed p. - Temperatura spalin przed podgrzewaczem (Tspp) (0..400°C)
11 Temp. sp. za p. - Temperatura spalin za podgrzewaczem (Tspz) (0..200°C)
12 rezerwa (0..200°C)

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 rezerwa
02 rezerwa
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 rezerwa
10 rezerwa
11 rezerwa
12 rezerwa
13 rezerwa
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2019.05.18 03:28:36
based on /var/szarp/programy/trunk/paslek/3000/puzuwyk.c