Panel ogólny pomp obiegowych - instrukcja obsługi

Panel ogólny jest szafą pełniącą dwie podstawowe funkcje:

Panel ogólny nie bierze czynnego udziału w sterowaniu procesami technologicznymi ciepłowni. Mogą jedynie wspomagać pracę obsługi poprzez sygnalizację niedotrzymania zakresów określonych wartości pomiarów.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

Uwaga: specyfika panelu blokad sprawia, iż pełny zestaw funkcji można obejrzeć jedynie po podłączeniu manipulatora w miejsce jednego z paneli wyświetlaczy.

 

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - - Rezerwa.

01 - temperatura sklepienia K1 - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C podłączonym do regulatora na wejściu analogowym nr 1.

02 - temperatura sklepienia K2 - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C podłączonym do regulatora na wejściu analogowym nr 2.

03 - temperatura sklepienia K3 - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C podłączonym do regulatora na wejściu analogowym nr 3.

04 - temperatura wody za ekonomizerem K1 - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C podłączonym do regulatora na wejściu analogowym nr 10.

05 - temperatura wody za ekonomizerem K1 - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C podłączonym do regulatora na wejściu analogowym nr 11.

06 - temperatura wody za ekonomizerem K1 - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C podłączonym do regulatora na wejściu analogowym nr 12.

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Wejścia logiczne 1-4. Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Wejścia logiczne 5-8. Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

 

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 1 - temperatura sklepienia K1 - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C podłączonym do regulatora na wejściu analogowym nr 1.

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 2 - temperatura sklepienia K2 - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C podłączonym do regulatora na wejściu analogowym nr 2.

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 3 - temperatura sklepienia K3 - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C podłączonym do regulatora na wejściu analogowym nr 3.

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 4 - rezerwa - Rezerwa.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - temperatura wody za ekonomizerem K1 - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C podłączonym do regulatora na wejściu analogowym nr 10.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - temperatura wody za ekonomizerem K2 - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C podłączonym do regulatora na wejściu analogowym nr 11.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - temperatura wody za ekonomizerem K3 - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C podłączonym do regulatora na wejściu analogowym nr 12.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - rezerwa - Rezerwa.

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takich, jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie, jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi (programowania parametrów stałych czy paczek czasowych), ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na podłączeniu notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomieniu na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem Internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

 1. Jeżeli regulator jest w trybie pracy automatycznej, przełączyć w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 2. Jeżeli regulator jest w trybie synchronizacji, przełączyć w tryb pracy ręcznej zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.
 3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.
 4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.
 5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.
 6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.
 7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.
 8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego (w zależności od wersji pamięci EPROM programowany on jest w parametrach stałych na funkcji 99 lub na funkcji specjalnej AC), jeśli w danym regulatorze taka pozycja występuje.
 9. Przełączyć regulator z trybu pracy ręcznej w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 10. W trybie synchronizacji regulator powinien pozostać kilka minut. Jest to niezbędne do przepisania niektórych parametrów.
 11. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie pracy automatycznej, należy go przełączyć w ten tryb zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz
nE Wersja pamięci EPROM: 3000
nL
nb
nP Wersja programu technologicznego: 3001
01 temperatura sklepienia K1
02 temperatura sklepienia K2
03 temperatura sklepienia K3
04 temperatura wody za ekonomizerem K1
05 temperatura wody za ekonomizerem K1
06 temperatura wody za ekonomizerem K1
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

temperatura sklepienia K1 temperatura sklepienia K2
temperatura sklepienia K3 rezerwa

 

temperatura wody za ekonomizerem K1 temperatura wody za ekonomizerem K2
temperatura wody za ekonomizerem K3 rezerwa

Wejścia analogowe

numer opis
01 temperatura sklepienia kotla K1 (4..20mA)
02 temperatura sklepienia kotla K2 (4..20mA)
03 temperatura sklepienia kotla K3 (4..20mA)
04 rezerwa (4..20mA)
05 rezerwa (0..200°C)
06 rezerwa (0..200°C)
07 rezerwa (0..200°C)
08 rezerwa (0..200°C)
09 rezerwa (0..200°C)
10 temperatura wody za ekonomizerem K3 (0..200°C)
11 temperatura wody za ekonomizerem K2 (0..200°C)
12 temperatura wody za ekonomizerem K1 (0..200°C)

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 rezerwa
02 rezerwa
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 rezerwa
10 rezerwa
11 rezerwa
12 rezerwa
13 rezerwa
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 awaria regulatora kotla

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2020.12.18 14:56:09
based on /var/szarp/programy/trunk/przasnys/3000/ppobwyk.c