Program regulatora dopływu wody do kotłów parowych

Poziom wody w walczaku regulowany jest przez pompę podającą wodę sterowaną falownikiem i zawór za tą pompą. Sterowanie zaworem realizowane jest przez odrębną automatykę, której prosta budowa zapewnia wysoką niezawodność. W przypadku awarii falownika bądź pompy z falownika, możliwe jest w takim układzie załączenie pompy awaryjnej bez falownika i utrzymywanie poziomu wody w walczaku przy pomocy tego samego zaworu. Sterownik nie reguluje samego poziomu wody w walczaku - tylko monitoruje go. Elementem regulacyjnym jest falownik pompy podającej wodę do kotła, a celem jest utrzymanie położenia zaworu regulującego poziom wody w walczaku na zaprogramowanym stopniu otwarcia - domyślnie 80. Jeśli stopień otwarcia zaworu różni się od zadanego nie więcej niż o +/-1, regulator nie zmienia wysterowania falownika. Jeśli odchyłka jest większa niż +/-1/ ale mniejsza inż +/-5, wysterowanie zmienia się z krokiem 0,1Hz co 30 sekund. Jeśli odchyłka jest większa niż +/-5/ ale mniejsza niż +10, wysterowanie zmienia się z krokiem 0,2Hz co 30 sekund. Jeśli odchyłka jest większa niż +10 (zawór jest otwarty o 10 więcej niż położenie zadane), falownik jest maksymalnie sterowany na 50Hz. Minimalne wysterowanie falownika to 70 - 35.

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz Pozycjoner zaworu wody zasilajacej Kotla OR
nE Wersja pamięci EPROM: 2305
nP Wersja programu technologicznego: 2002
00 poziom wody w walczaku kotla OR [mm]
01 pozycjoner zaworu wody zasilajacej kotla OR [%]
02 wysterowanie falownika pompy zasilającej [%]
03 wysterowanie falownika pompy zasilającej z zadajnika [%]
10 poziom zaworu zaworu wody zasilającej do utrzymania [%]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

poziom wody w walczaku kotla OR [mm] wysterowanie falownika pompy zasilającej [%]
rzeczywiste wysterowanie falownika pompy podającej wodę do kotła [%] rezerwa

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
10 30 90 60 poziom zaworu zaworu wody zasilającej do utrzymania

Wejścia analogowe

numer opis
01 poziom wody w walczaku kotla OR (4..20mA)
02 pozycjoner zaworu wody zasilajacej Kotła (4..20mA)
03 rzeczywiste wysterowanie falownika pompy podającej wodę do kotła (4..20mA)
04 rezerwa (4..20mA)
05 zadajnik prądowy falownika pompy zasilającej (0..20mA)
06 rezerwa (4..20mA)
07 rezerwa (0..200°C)
08 rezerwa (0..200°C)
09 rezerwa (0..200°C)
10 rezerwa (0..200°C)
11 rezerwa (0..200°C)
12 rezerwa (0..200°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 kontrola sygnalizacji
08 kasowanie sygnalizacji

Wyjścia analogowe

numer opis
01 Wysterowanie falownika pomy zasilającej
02 rezerwa
03 rezerwa

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 Otwieranie zaworu kotła OR
03 Zamykanie zaworu kotła OR
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 rezerwa
10 rezerwa
11 rezerwa
12 rezerwa
13 rezerwa
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.12.04 03:20:21
based on /var/szarp/programy/trunk/swidnik/sterow/2305/pozwwyk.c