Panel ogólny pomp obiegowych - instrukcja obsługi

Panel ogólny jest szafą pełniącą dwie podstawowe funkcje:

Panel ogólny nie bierze czynnego udziału w sterowaniu procesami technologicznymi ciepłowni. Mogą jedynie wspomagać pracę obsługi poprzez sygnalizację niedotrzymania zakresów określonych wartości pomiarów.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

Uwaga: specyfika panelu blokad sprawia, iż pełny zestaw funkcji można obejrzeć jedynie po podłączeniu manipulatora w miejsce jednego z paneli wyświetlaczy.

 

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - - Rezerwa.

01 - - Sygnał zwrotny z falownika pompy odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 1.

02 - - Sygnał zwrotny z falownika pompy odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 2.

03 - - Sygnał zwrotny z falownika pompy odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 3.

04 - - Wartość nie używana w tej instalacji panelu ogólnego.

05 - - Sygnał zwrotny z falownika pompy odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 5.

06 - - Sygnał zwrotny z falownika pompy odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 6.

07 - - Sygnał zwrotny z falownika pompy odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 7.

08 - - Wartość nie używana w tej instalacji panelu ogólnego.

 

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 1 - Moc pompy zmieszania zimnego CO miasto nr 1 (sterownik CP) / Moc pompy obiegowej CO miasto nr 1 (sterownik DP) - Sygnał zwrotny z falownika pompy odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 1.

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 2 - Moc pompy zmieszania zimnego CO miasto nr 2 (sterownik CP) / Moc pompy obiegowej CO miasto nr 2 (sterownik DP) - Sygnał zwrotny z falownika pompy odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 2.

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 3 - Moc pompy zmieszania zimnego CO miasto LATO (sterownik CP) / Moc pompy obiegowej (sterownik DP) - Sygnał zwrotny z falownika pompy odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 3.

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 4 - Rezerwa (sterownik CP) / Moc pompy obiegowej CO Zaklad (sterownik DP) - Wartość nie używana w tej instalacji panelu ogólnego.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - Moc pompy zmieszania zimnego CT nr 1 (sterownik CP) / Moc pompy obiegowej CT nr 1 (sterownik DP) - Sygnał zwrotny z falownika pompy odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 5.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - Moc pompy zmieszania zimnego CT nr 2 (sterownik CP) / Moc pompy obiegowej CT nr 2 (sterownik DP) - Sygnał zwrotny z falownika pompy odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 6.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - Moc pompy zmieszania zimnego CO Zaklad (sterownik CP) - Sygnał zwrotny z falownika pompy odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 7.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - Moc pompy obiegowej CO Miasto (sterownik DP) - Wartość nie używana w tej instalacji panelu ogólnego.

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takich, jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie, jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi (programowania parametrów stałych czy paczek czasowych), ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na podłączeniu notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomieniu na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem Internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

 1. Jeżeli regulator jest w trybie pracy automatycznej, przełączyć w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 2. Jeżeli regulator jest w trybie synchronizacji, przełączyć w tryb pracy ręcznej zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.
 3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.
 4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.
 5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.
 6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.
 7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.
 8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego (w zależności od wersji pamięci EPROM programowany on jest w parametrach stałych na funkcji 99 lub na funkcji specjalnej AC), jeśli w danym regulatorze taka pozycja występuje.
 9. Przełączyć regulator z trybu pracy ręcznej w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 10. W trybie synchronizacji regulator powinien pozostać kilka minut. Jest to niezbędne do przepisania niektórych parametrów.
 11. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie pracy automatycznej, należy go przełączyć w ten tryb zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz
nE Wersja pamięci EPROM: 2305
nP Wersja programu technologicznego: 3002
01
02
03
04
05
06
07
8

Panele wyświetlaczy

Moc pompy zmieszania zimnego CO miasto nr 1 (sterownik CP) / Moc pompy obiegowej CO miasto nr 1 (sterownik DP) Moc pompy zmieszania zimnego CO miasto nr 2 (sterownik CP) / Moc pompy obiegowej CO miasto nr 2 (sterownik DP)
Moc pompy zmieszania zimnego CO miasto LATO (sterownik CP) / Moc pompy obiegowej (sterownik DP) Rezerwa (sterownik CP) / Moc pompy obiegowej CO Zaklad (sterownik DP)

 

Moc pompy zmieszania zimnego CT nr 1 (sterownik CP) / Moc pompy obiegowej CT nr 1 (sterownik DP) Moc pompy zmieszania zimnego CT nr 2 (sterownik CP) / Moc pompy obiegowej CT nr 2 (sterownik DP)
Moc pompy zmieszania zimnego CO Zaklad (sterownik CP) Moc pompy obiegowej CO Miasto (sterownik DP)

Wejścia analogowe

numer opis
01 Moc pompy w.p. wym. 30MW zakład CO 45kW POWcoz (4..20mA)
02 Moc pompy w.p. wym. 9MW technologia 22kW POWctz (4..20mA)
03 Moc pompy w.p. przewałowa 45kW POWK1 (4..20mA)
04 Moc pompy w.p. przewałowa 45kW POWK2 (4..20mA)
05 Moc pompy w.p. przewałowa 45kW POWK3 (4..20mA)
06 Moc pompy ob. wym. 4MW miasto lato 7,5kW POWcom (4..20mA)
07 Moc pompy mieszania gorącego 45kW PG1 (4..20mA)
08 Moc pompy mieszania gorącego 45kW PG2 (4..20mA)
09 rezerwa (0..200°C)
10 rezerwa (0..200°C)
11 rezerwa (0..200°C)
12 rezerwa (0..200°C)

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 rezerwa
02 rezerwa
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 rezerwa
10 rezerwa
11 rezerwa
12 rezerwa
13 rezerwa
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 awaria regulatora kotla

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.12.04 03:20:23
based on /var/szarp/programy/trunk/swidnik/sterow/2305/ppzowyk.c