Program regulatora Stacji Redukcyjno-Schładzającej

Szafa steruje dwoma stacjami redukcyjno schładzającymi, które mogą być przełączane: numer stacji nie jest przypisany numerowi kotła parowego. Para wylotowa z kotłów może iść albo na stacje redukcyjne, albo na turbozespół, albo po części na jedno i drugie. Dalej para idzie na wymienniki para/woda, które mają określoną dopuszczalną temperaturę pary wlotowej. Zwykle stacje pracują wtedy, kiedy nie pracuje turbozespół. Ich zadaniem jest schłodzenie pary do temperatury akceptowalnej przez wymienniki para/woda. Schłodzenie jest realizowane przez wtrysk wody zaworami - jest to woda z kolektora za pompami podającymi wodę do kotłów. Tak więc pompy zasilające kotły podają wodę albo przez zawory do walczaków kotłów, albo przez zawory do stacji redukcyjno-schładzających. Ciśnienie wody w kolektorze za pompami podającymi jest zawsze wyższe niż ciśnienie pary, więc zawory wody w stacji redukcyjno-schładzającej zawsze mają dostateczne ciśnienie. Dodatkowo stacje są na poziomie pomp, czyli ok. 10m poniżej kotłów.

W szafie są też zawory pary za stacjami redukcyjno-schładzającymi, które jednak nie są sterowane automatycznie. Zawory te są używane przy pracy równoległej turbozespołu i stacji redukcyjnych i służą do różnicowania pary pomiędzy produkcją energii elektrycznej, a produkcją ciepła. Jest to przydatne przy niskich temperaturach zewnętrznych, gdy turbina ma dość pary, a potrzeba więcej ciepła na miasto.

Regulacja zaworami wody jest taka jak utrzymywanie temperatury za podgrzewaczem w odgazowywaczu. Tolerancja +/-5°C. Reakcja temperatury pary za stacjami jest natychmiastowa, ponieważ między zaworem wody, a pomiarem temperatury jest ok. 5m. Sprawdzanie trendu 3-minutowego jest więc potrzebne bardziej z uwagi na bezwładność czujników.

Jeżeli temperatura pary wzrośnie ponad 204°C za daną stacją, zawór wody do spryskiwaczy jest gwałtownie otwierany. Jeżeli temperatura pary spadnie poniżej 120°C za daną stacją, zawór wody do spryskiwaczy jest gwałtownie zamykany.

Stacje są regulowane niezależnie, są dwa przełączniki trybu pracy w synchronizacji i automatycznej.

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz Cisnienie pary wyjsciowej ze stacji nr1 4-20mA 0.6MPa
nE Wersja pamięci EPROM: 2305
nP Wersja programu technologicznego: 4008
00 ciśnienie pary wyjściowej ze stacji redukcyjnej 1
01 ciśnienie pary wyjściowej ze stacji redukcyjnej 2
02 pozycjoner zaworu wody do spryskiwaczy stacji redukcyjnej 1
03 pozycjoner zaworu pary za stacją redukcyjną 1
04 pozycjoner zaworu wody do spryskiwaczy stacji redukcyjnej 2
05 pozycjoner zaworu pary za stacją redukcyjną 2
06 temperatura pary wejściowej do stacji redukcyjnej 1
07 temperatura pary wyjściowej ze stacji redukcyjnej 1
08 temperatura pary wejściowej do stacji redukcyjnej 2
09 temperatura pary wyjściowej ze stacji redukcyjnej 2
10 zadana temperatura pary za stacją redukcyjną 1
20 zadana temperatura pary za stacją redukcyjną 2
90 długość impulsu siłownika zaworu wody spryskiwaczy stacji redukcyjnej 1
91 długość impulsu siłownika zaworu wody spryskiwaczy stacji redukcyjnej 2
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

Temperatura pary wyjściowej ze stacji 1 Temperatura pary wyjściowej ze stacji 2
Ciśnienie pary wyjściowej ze stacji 1 Ciśnienie pary wyjściowej ze stacji 2

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
10 100,0 200,0 175,0 zadana temperatura pary za stacją redukcyjną 1
20 100,0 200,0 175,0 zadana temperatura pary za stacją redukcyjną 2
90 0,1 0,9 0,5 długość impulsu siłownika zaworu wody spryskiwaczy stacji redukcyjnej 1
91 0,1 0,9 0,5 długość impulsu siłownika zaworu wody spryskiwaczy stacji redukcyjnej 2

Wejścia analogowe

numer opis
01 Cisnienie pary wyjsciowej ze stacji nr1 4-20mA 0.6MPa (4..20mA)
02 Cisnienie pary wyjsciowej ze stacji nr2 4-20mA 0.6MPa (4..20mA)
03 pozycjoner zaworu wody do stacji nr1 (4..20mA)
04 pozycjoner zaworu pary do stacji nr1 (4..20mA)
05 pozycjoner zaworu wody do stacji nr2 (4..20mA)
06 pozycjoner zaworu pary do stacji nr2 (4..20mA)
07 Temperatura pary wejsciowej do stacji nr1 (0..600°C)
08 Temperatura pary wyjsciowej z stacji nr1 (0..400°C)
09 Temperatura pary wejsciowej do stacji nr2 (0..600°C)
10 Temperatura pary wyjsciowej z stacji nr2 (0..400°C)
11 rezerwa (0..200°C)
12 rezerwa (0..200°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna SRSC 1
02 praca w synchronizacji SRSC 1
03 praca automatyczna SRSC 2
04 praca w synchronizacji SRSC 2
05 rezerwa
06 rezerwa
07 kontrola sygnalizacji
08 kasowanie sygnalizacji

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 Otwieranie zaworu Z1
03 Zamykanie zaworu Z1
04 Otwieranie zaworu Z2
05 Zamykanie zaworu Z2
06 Otwieranie zaworu Z3
07 Zamykanie zaworu Z3
08 rezerwa
09 rezerwa
10 rezerwa
11 rezerwa
12 rezerwa
13 Otwieranie zaworu Z4
14 Zamykanie zaworu Z4
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.12.04 03:20:16
based on /var/szarp/programy/trunk/swidnik/sterow/2305/srscwyk.c