Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz temperatura wody wyjsciowej xxx.x
nE Wersja pamięci EPROM: 2305
nP Wersja programu technologicznego: 1008
01 wysterowanie falownika pompy ladujacej
02 wysterowanie falownika pompy ladujacej z zadajnika
03 wysterowanie falownika pompy zwrotnej
04 wysterowanie falownika pompy zwrotnej z zadajnika
05 poziom wody w zbiorniku
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

poziom wody w zbiorniku przeplyw ladowania niski parametr
przeplyw rozladowania niski parametr przeplyw wody ze zmiekczalni

Wejścia analogowe

numer opis
01 rezerwa (4..20mA)
02 rezerwa (4..20mA)
03 rezerwa (4..20mA)
04 rezerwa (4..20mA)
05 zadajnik pradowy falownika pompy ladujacej (0..20mA)
06 zadajnik pradowy falownika pompy zwrotnej (0..20mA)
07 rezerwa (0..200°C)
08 temperatura wody za zmieszaniem zimnym - do sieci (0..200°C)
09 temperatura wody przed zmieszaniem zimnym - poprzecznym (0..200°C)
10 temperatura wody powrotnej (0..200°C)
11 rezerwa (0..200°C)
12 rezerwa (0..200°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 przelacznik : praca automatyczna
02 przelacznik : praca w synchronizacji
03 rezerwa
04 rezerwa
05 przelacznik : ladowanie
06 przelacznik : rozladowanie
07 rezerwa
08 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.12.04 03:20:51
based on /var/szarp/programy/trunk/swidnik/wr/2305/ustwwyk.c