Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz
nE Wersja pamięci EPROM: 3006
nL numer wersji biblioteki
nb numer kompilacji biblioteki
nP Wersja programu technologicznego: 2001
10 cisnienie wody wyjsciowej z kotla [MPa]
11 zadana wartosc minimalna cisnienia wody wyjsciowej z kotla [MPa]
12 zadana wartosc maksymalna cisnienia wody wyjsciowej z kotla [MPa]
20 temperatura wody wejsciowej do kotla [°C]
30 cisnienie wody wejsciowej do kotla [MPa]
40 temperatura spalin [°C]
50 cisnienie w komorze spalin [kPa]
51 zadana wartosc maksymalna cisnienia w komorze spalin [kPa]
60 temperatura wody wyjsciowej z kotla [°C]
61 zadana wartosc minimalna temperatury wody wyjsciowej z kotla [°C]
62 zadana wartosc maksymalna temperatury wody wyjsciowej z kotla [°C]
70 przeplyw wody przez kociol [m3/h]
71 zadana wartosc minimalna przeplywu wody przez kociol [m3/h]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
11 0,000 1,800 0,300 zadana wartosc minimalna cisnienia wody wyjsciowej z kotla: x.xxx
12 0,000 1,800 1,500 zadana wartosc maksymalna cisnienia wody wyjsciowej z kotla: x.xxx
51 -1,500 2,500 1,500 zadana wartosc maksymalna cisnienia w komorze spalin: x.xxx
61 0,0 200,0 30,0 zadana wartosc minimalna temperatury wody wyjsciowej z kotla: xxx.x
62 0,0 200,0 150,0 zadana wartosc maksymalna temperatury wody wyjsciowej z kotla: xxx.x
71 0,00 80,00 3,00 zadana wartosc minimalna przeplywu wody przez kociol: xx.xx

Wejścia analogowe

numer opis
01 cisnienie wody wyjsciowej z kotla (4..20mA)
02 temperatura wody wejsciowej do kotla (4..20mA)
03 cisnienie wody wejsciowej do kotla (4..20mA)
04 temperatura spalin (4..20mA)
05 cisnienie w komorze spalin (4..20mA)
06 temperatura wody wyjsciowej z kotla (4..20mA)
07 przeplyw wody przez kociol (4..20mA)
08 rezerwa (0..200°C)
09 rezerwa (0..200°C)
10 rezerwa (0..200°C)
11 rezerwa (-30..70°C)
12 rezerwa (-30..70°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 test sygnalizacji
02 kasowanie sygnalizacji
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 przekroczona maksymalna temperatura wody wyjsciowej z kotla
02 przekroczona minimalna temperatura wody wyjsciowej z kotla
03 przekroczone cisnienie maksymalne wody wychodzacej z kotla
04 przekroczone cisnienie minimalne wody wychodzacej z kotla
05 przekroczone cisnienie maksymalne w komorze spalin
06 przekroczony minimalny przeplyw wody przez kociol
07 blad transmisji danych
08 rezerwa
09 rezerwa
10 rezerwa
11 rezerwa
12 rezerwa
13 rezerwa
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2020.05.23 03:25:57
based on /var/szarp/programy/trunk/swiecie/3006/kog6wyk.c