Regulator ciśnienia statycznego - instrukcja obsługi

 

Zadania regulatora ciśnienia statycznego

Regulator ciśnienia statycznego posiada następujące zadania:

 

Algorytm utrzymywania ciśnienia wody powrotnej z sieci

Utrzymywanie ciśnienia wody powrotnej z sieci Ppow na poziomie zbliżonym do zadanego ciśnienia wody powrotnej z sieci Podn odbywa się poprzez zmianę wysterowania falownika pompy stabilizującej imp_s. Zmiana tego wysterowania zależy od wielu parametrów i przebiega w kilku etapach. Algorytm tych zmian przedstawić można następująco:

1gradient = Ppow - Ppow 30s
2
3jeżeli |Ppow chwilowe - Podn| < 0.003 MPa
4    nie podejmuj regulacji
5w przeciwnym wypadku jeżeli |Ppow - Podn| < 0.003 MPa
6    nie podejmuj regulacji
7w przeciwnym wypadku jeżeli |Ppow - Podn| < 0.010 MPa
8    jeżeli Ppow chwilowe - Podn > 0 i gradient < 0.001 MPa
9        nie podejmuj regulacji
10    w przeciwnym wypadku jeżeli Ppow chwilowe - Podn < 0 i gradient > 0.002 MPa
11        nie podejmuj regulacji
12w przeciwnym wypadku jeżeli |Ppow - Podn| < 0.015 MPa
13    jeżeli Ppow chwilowe - Podn > 0 i gradient < -0.002 MPa
14        nie podejmuj regulacji
15    w przeciwnym wypadku jeżeli Ppow chwilowe - Podn < 0 i gradient > 0.004 MPa
16        nie podejmuj regulacji
17w przeciwnym wypadku jeżeli |Ppow - Podn| < 0.025 MPa
18    jeżeli Ppow chwilowe - Podn > 0 i gradient < -0.005 MPa
19        nie podejmuj regulacji
20    w przeciwnym wypadku jeżeli Ppow chwilowe - Podn < 0 i gradient > 0.008 MPa
21        nie podejmuj regulacji
22w przeciwnym przypadku
23    jeżeli |Ppow - Podn| < 0.010 MPa
24        ustal skok zmiany wysterowania falownika imp_s na 0.3% (tj. 0.015 Hz)
25    jeżeli |Ppow - Podn| > 0.010 MPa i |Ppow - Podn < 0.015 MPa
26        ustal skok zmiany wysterowania falownika imp_s na 0.5% (tj. 0.025 Hz)
27    jeżeli |Ppow - Podn| > 0.015 MPa i |Ppow - Podn < 0.025 MPa
28        ustal skok zmiany wysterowania falownika imp_s na 0.6% (tj. 0.030 Hz)
29    jeżeli |Ppow - Podn| > 0.025 MPa
30        ustal skok zmiany wysterowania falownika imp_s na 1% (tj. 0.05 Hz)
31
32    jeżeli Ppow - Podn < 0 i Ppow chwilowe - Podn < 0
33        zwiększ wysterowanie falownika imp_s o ustalony wcześniej skok
34    w przeciwnym wypadku jeżeli Ppow - Podn > 0 i Ppow chwilowe - Podn > 0
35        zmniejsz wysterowanie falownika imp_s o ustalony wcześniej skok

gdzie:

Ppow - ciśnienie wody powrotnej z sieci (wartość średnia z ostatnich 20 sekund)

Ppow chwilowe - ciśnienie wody powrotnej z sieci (wartość chwilowa)

Ppow 30s - ciśnienie wody powrotnej z sieci (wartość sprzed 30 sekund)

Podn - zadanie ciśnienie wody powrotnej z sieci

imp_s - wysterowanie falownika pompy stabilizującej

gradient - wartość pomocnicza oznaczająca szybkość zmian ciśnienia. Podjęcie regulacji uzależnione jest nie tylko od aktualnej wartości ciśnienia wody powrotnej z sieci, ale też od kierunku i szybkości jego zmian. Ma to na celu kompensację bezwładności przyrządów pomiarowych, a co za tym idzie - ograniczenie możliwości wzbudzania się układu.

 

Regulacja jest podejmowana co 28 sekund. Zakres zmian wysterowania falownika pompy stabilizującej imp_s ustalono na od 50% do 100%.

Przykład sterowania falownikiem pompy stabilizującej imp_s w celu utrzymania ciśnienia wody powrotnej z sieci Ppow na poziomie zbliżonym do zadanego ciśnienia wody powrotnej z sieci Podn przedstawiony jest na poniższym wykresie (jest to wykres pochodzący z PEC Pasłęk, ale jest on uniwersalnym przykładem dla wszystkich systemów, w których zastosowany jest opisany powyżej algorytm):

Regulacja Ppow (2.1)

Na powyższym przykładzie widać, że regulator stara się utrzymywać ciśnienie wody powrotnej z sieci Ppow na poziomie jak najbardziej zbliżonym do zadanego ciśnienia wody powrotnej z sieci Podn. Widać również, iż wszelkie odchyłki ciśnienia wody powrotnej z sieci Ppow od zadanego ciśnienia wody powrotnej z sieci Podn skutkują natychmiastową zmianą wysterowania falownika pompy stabilizującej imp_s, dzięki czemu ciśnienie wody powrotnej z sieci Ppow znów zbliża się do zadanego ciśnienia wody powrotnej z sieci Podn.

 

Ograniczenie wysterowania pomp

Aby regulacja mogła odbywać się w sposób płynny (bez stref martwych) wysterowanie falowników pomp może zmieniać się jedynie w określonych granicach. Wartość minimalna wysterowania - jest to graniczna wartość wysterowania przy której pompa zaczyna tłoczyć wodę, powinna być wyznaczana doświadczalnie (tutaj została ustalona na 50%). Poniżej przedstawiony został przykład, który ilustruje zadziałanie tego ograniczenia:

rys.1 (rys.1)

W miejscu oznaczonym 1 widać, że falownik pompy (tu: falownik pompy poprzecznej) osiągnął swoje minimalne wysterowanie (tu: ustawione na 30%). Wartość tego wysterowania nie spada poniżej tej wartości, zgodnie z opisem powyżej.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - ciśnienie powrotu głównego - Pomiar prądowy 4..20mA, wejście 1, zakres przetwornika 0..1,6MPa

00 - zadane cisnienie statyczne: x.xxx [MPa] - Programowalna wartość ciśnienia wody powrotnej z sieci (funkcja 12), która ma być utrzymywana.

02 - wysterowanie falownika: xxx.x [%] - Wysterowanie wyliczone przez regulator dobierana przez algorytm sterowania. W trybie pracy automatycznej regulator będzie sterował poprzez motopotencjometr falownikiem tak, by rzeczywiste wysterowanie falownika było równe tej wartości (+/- 0.3%).

03 - zwrotne wysterowanie falownika : xxx.x [%] - Sygnał przesyłany do regulatora poprzez sieć MODBUS RTU.

12 - cisnienie powrotu: x.xxx [MPa] - Wartość mierzona w przetworniku ciśnienia, a odbierana przez regulator na pierwszym wejściu analogowym.

90 - czas impuldu do falownika [s] - Określa czas przez który styk przyspiesz/zolnij do falownika zostaje zamykany podczas jednego cyklu.

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

 

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - przepływ uzupełniania - Pomiar dokonywany w sterowniku nadrzędnym zliczający impulsy z wodomierza o impulsacji 2.5l/imp i przesyłany do regulatora ciśnienia statycznego za pośrednictwem systemu SZARP.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - przepływ uzupełniania awaryjnego - Pomiar dokonywany w sterowniku nadrzędnym zliczający impulsy z wodomierza o impulsacji 2.5l/imp i przesyłany do regulatora ciśnienia statycznego za pośrednictwem systemu SZARP.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - przepływ przez zawór upustowy - Pomiar dokonywany w sterowniku nadrzędnym zliczający impulsy z wodomierza o impulsacji 2.5l/imp i przesyłany do regulatora ciśnienia statycznego za pośrednictwem systemu SZARP.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - przepływ ze zmiękczalni - Pomiar dokonywany w sterowniku nadrzędnym zliczający impulsy z wodomierza o impulsacji 2.5l/imp i przesyłany do regulatora ciśnienia statycznego za pośrednictwem systemu SZARP.

   

Lampki na sygnalizacyjne

Na szafie Regulatora ciśnienia statycznego znajdują się następujące lampki sygnalizacyjne:

 

Dokumentacja AKPiA

Dokumentacja AKPiA dostępna w postaci strony internetowej dostępna pod adresem: ../seen/SCHEMATY_ZASADNICZE-1.html oraz w formie pliku PDF ../seen/SCHEMATY_ZASADNICZE.pdf.

   

Konfiguracja falowników

 

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz ciśnienie powrotu głównego
nE Wersja pamięci EPROM: 3006
nL
nb
nP Wersja programu technologicznego: 9010
00 zadane cisnienie statyczne: x.xxx [MPa]
02 wysterowanie falownika: xxx.x [%]
03 zwrotne wysterowanie falownika : xxx.x [%]
12 cisnienie powrotu: x.xxx [MPa]
13 cisnienie wyjściowe: x.xxx [MPa]
14 cisnienie dyspozycyjne: x.xxx [MPa]
90 czas impuldu do falownika [s]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

przepływ uzupełniania przepływ uzupełniania awaryjnego
przepływ przez zawór upustowy przepływ ze zmiękczalni

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
00 0,100 0,700 0,400 ciśnienie powrotów do utrzymania
90 0,1 0,9 0,5 długość impulsu zaworu wody z powrotów

Wejścia analogowe

numer opis
01 ciśnienie powrotu głównego (4..20mA)
02 ciśnienie powrotu obiegu małego (4..20mA)
03 rezerwa (4..20mA)
04 rezerwa (4..20mA)
05 rezerwa (4..20mA)
06 rezerwa (4..20mA)
07 rezerwa (4..20mA)
08 rezerwa (4..20mA)
09 rezerwa (4..20mA)
10 rezerwa (4..20mA)
11 rezerwa (4..20mA)
12 rezerwa (4..20mA)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 rezerwa
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 otwieranie zaworu
03 zamykanie zaworu mieszania
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 rezerwa
10 rezerwa
11 ciśnienie statyczne min
12 ciśnienie statyczne max
13 koniec zakresu regulacji PS
14 rezerwa
15 sygnalizacja braku transmisji
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2020.01.29 17:00:51
based on /var/szarp/programy/trunk/szczytno/3006/ciszwyk.c