Warto軼i wy鈍ietlane

numer opis
sta造 wy鈍ietlacz
nE Wersja pami璚i EPROM: 2513
nL Wersja programu technologicznego: 9003
01 temperatura w strefie pirolizy
02 temperatura w strefie utleniania
03 temperatura w strefie zgazowania
04 temperatura gazu procesowego
05 stopien otwarcia klapy FRC401 (x401)
06 stopien otwarcia klapy FRC402 (x402)
07 przeplyw powietrza FRC401 (F402)
08 przeplyw powietrza FRC402 (F402)
09 temperatura powietrza do zgazowywarki
10 temperatura spalin w kominie
11 temperatura wody do kotla
12 temperatura wody z kotla
13 aktualne wysterowanie si這wnika klapy FRC401 (n401)
14 aktualne wysterowanie si這wnika klapy FRC402 (n402)
15 zadany przep造w powietrza F401 (x401) [%]
16 zadany przep造w powietrza F402 (x402) [%]
17 skok wysterowania si這wnika klapy FRC401 (n401) [%]
18 skok wysterowania si這wnika klapy FRC402 (n402) [%]
19 wide趾i sterowania si這wnika klapy FRC401 (d401) [%]
20 wide趾i sterowania si這wnika klapy FRC402 (d402) [%]
21 okres sterowania klapa FRC401 (t401) [s]
21 okres sterowania klapa FRC402 (t402) [s]
95 Stan wej嗆 logicznych 1-4
96 Stan wej嗆 logicznych 5-8
97 (We912) [-]
98 (We1316) [-]

Panele wy鈍ietlaczy

Warto軼i sta貫

numer minimalna warto嗆 maksymalna warto嗆 domy郵na warto嗆 opis
20 0,0 100,0 50,0 zadany przep造w powietrza F401 (x401) [%]
21 0,0 100,0 50,0 zadany przep造w powietrza F402 (x402) [%]
30 0,1 10,0 0,5 skok wysterowania si這wnika klapy FRC401 (n401) [%]
31 0,1 10,0 0,5 skok wysterowania si這wnika klapy FRC402 (n402) [%]
40 0,5 10,0 3,0 wide趾i sterowania si這wnika klapy FRC401 (d401) [%]
41 0,5 10,0 3,0 wide趾i sterowania si這wnika klapy FRC402 (d402) [%]
60 10 300 30 okres sterowania klapa FRC401 (t401) [s]
61 10 300 30 okres sterowania klapa FRC402 (t402) [s]

Wej軼ia analogowe

numer opis
01 temperatura w strefie pirolizy (4..20mA)
02 temperatura w strefie utleniania (4..20mA)
03 temperatura w strefie zgazowania (4..20mA)
04 temperatura gazu procesowego (4..20mA)
05 stopie otwarcia klapy FRC401 (4..20mA)
06 stopie otwarcia klapy FRC402 (4..20mA)
07 przep造w powietrza FRC401 (4..20mA)
08 przep造w powietrza FRC402 (4..20mA)
09 temperatura powietrza do zgazowywarki (0..200蚓)
10 temperatura spalin w kominie (4..20mA)
11 temperatura wody do kotla (0..200蚓)
12 temperatura wody z kotla (0..200蚓)

Wej軼ia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna klap FRC401 i FRC402
02 otwieranie klapy FRC401
03 zamykanie klapy FRC401
04 otwieranie klapy FRC402
05 zamykanie klapy FRC402
06 zamykanie klapy FRC402
07 rezerwa
08 rezerwa

Wyj軼ia analogowe

numer opis
01 sygna steruj帷y si這wnikiem klapy FRC401 (4..20mA)
02 sygna steruj帷y si這wnikiem klapy FRC402 (4..20mA)
03 rezerwa

Wyj軼ia przeka幡ikowe

numer opis
01 rezerwa
02 sygnalizacja optyczna braku wody w obiegu kotowym
03 sygnalizacja akustyczna braku wody w obiegu kotowym
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 rezerwa
10 rezerwa
11 rezerwa
12 rezerwa
13 rezerwa
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obs逝gi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obs逝gi panelu blokad
Deklaracja zgodno軼i CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2020.12.18 15:05:38
based on /var/szarp/programy/trunk/tarnowg/zgazowarka/2513/1001/zgzawyk.c