Sterownik ma dwa obwody regulacyjne:

1. Chłodzenie korpusu.

Pomiary:

Twzc - temperatura wody za chłodnicą powietrza (przed chłodnicami w kotle-chłodnicy) (funkcja 11)

Tzpc - temperatura wody przed chłodnicą powietrza (za chłodnicami w kotle-chłodnicy) (funkcja 12)

Gwcp - przepływ wody w chłodnicy powietrza (funkcja 20)

Gwwz - przepływ wody w wymienniku z wodą zmiękczoną (funkcja 21)

Tppt - temperatura powietrza w pomieszczeniu turbiny (funkcja 13)

Tpcp - temperatura powietrza wlotowego w czerpni do chłodnicy powietrza (funkcja 14)

Wartości programowane:

Txzc - zadana temperatura wody za chłodnicą powietrza (przed chłodnicami w kotle-chłodnicy), zakres 20°..30°C, domyślnie 25°C (funkcja 10)

imp_obwym - czas ruchu zaworem obejścia wymiennika wody zmiękczonej, zakres 0,1-0,9s, domyślnie 0,3s (funkcja 90)

Wartości wyliczane:

Qwcp - moc chłodnicy powietrza: Qwcp = (Twzc - Tzpc) * Gwcp * 1.16 (funkcja 30)

Elementy wykonawcze:

L_OPEN_OBWYM - otwieranie zaworu obejścia wymiennika wody zmiękczonej

L_CLOSE_OBWYM - zamykanie zaworu obejścia wymiennika wody zmiękczonej

Sterowanie:

Sterownik ma doprowadzić temperaturę Twzc do osiągnięcia zadanej wartości Txzc z dokładnością 0,5°C. Jeśli temperatura Twzc jest za mała, zawór jest otwierany przez L_OPEN_OBWYM. Jeśli temperatura Twzc jest za duża, zawór jest zamykany przez L_CLOSE_OBWYM. Cykl regulacji 60s. Algorytm można zapisać następująco:

 
1   Twzc_min = Txzc - 0,5°C;
2   Twzc_max = Txzc + 0,5°C;
3   jeżeli (Twzc < Twzc_min)
4      podaj_impuls(L_OPEN_OBWYM, imp_obwym);
5   w przeciwnym wypadku
6   jeżeli (Twzc > Twzc_max)
7      podaj_impuls(L_CLOSE_OBWYM, imp_obwym);
 

gdzie:

Twzc_min - zmienna pomocnicza.

Twzc_max - zmienna pomocnicza.

podaj_impuls(par1, par2) - podaje impuls na wyjście przekaźnikowe oznaczone jako par1, o czasie trwania par2 [sek.]

 

2. Podgrzewanie powietrza podmuchowego wchodzącego do kotła-chłodnicy.

Pomiary:

Tpnl - temperatura powietrza podmuchowego przed lewą nagrzewnicą kotła-chłodnicy (funkcja 40)

Tpnp - temperatura powietrza podmuchowego przed prawą nagrzewnicą kotła-chłodnicy (funkcja 41)

Twzl - temperatura petrygo za lewą nagrzewnicą kotła-chłodnicy (funkcja 45)

Twzp - temperatura petrygo za lewą nagrzewnicą kotła-chłodnicy (funkcja 46)

Tznl - temperatura powietrza podmuchowego za lewą nagrzewnicą kotła-chłodnicy (funkcja 43)

Tznp - temperatura powietrza podmuchowego za prawą nagrzewnicą kotła-chłodnicy (funkcja 44)

Twpw - temperatura wody przed wymiennikiem z wodą z kolektora za kotłami (funkcja 47)

Twzw - temperatura wody za wymiennikiem z wodą z kolektora za kotłami (funkcja 48)

Gwwk - przepływ wody w wymienniku z wodą z kolektora za kotłami (funkcja 50)

Wartości programowanie:

Txpn - zadana temperatura minimalnego powietrza podmuchowego za nagrzewnicami kotła-chłodnicy, zakres -3°C..3°C, domyślnie 0°C (funkcja 42)

imp_zawgor - czas ruchu zaworem wody z kolektora za kotłami, zakres 0,1-0,9s, domyślnie 0,3s (funkcja 91)

Wartości wyliczane:

Qwnp - moc nagrzewnic powietrza do kotła-chłodnicy: Qwnp = (Twzw - Twpw) * Gwwk * 1.16 (funkcja 60)

Elementy wykonawcze:

L_OPEN_ZAWGOR - otwieranie zaworu wody z kolektora za kotłami

L_CLOSE_ZAWGOR - zamykanie zaworu wody z kolektora za kotłami

L_PUMP1_ON - załączanie pompy obiegowej nr 1 nagrzewnic kotła-chłodnicy

L_PUMP1_OFF - wyłączanie pompy obiegowej nr 1 nagrzewnic kotła-chłodnicy

L_PUMP2_ON - załączanie pompy obiegowej nr 2 nagrzewnic kotła-chłodnicy

L_PUMP2_OFF - wyłączanie pompy obiegowej nr 2 nagrzewnic kotła-chłodnicy

Sterowanie:

Sterownik przyjmuje jako temperaturę zewnętrzną jako minimalną z dwóch temperatur: Tpnl i Tpnp. Jeżeli tak wyliczona temperatura jest mniejsza niż 0,5°C, sterownik ma doprowadzić minimalną z dwóch temperatur Twzl i Twzp do poziomu nie mniejszego niż 10°C poprzez cykliczne otwieranie zaworu L_OPEN_ZAWGOR. Jeżeli minimum z temperatur Tpnl i Tpnp jest większy niż 0,5°C, sterownik ma doprowadzić minimalną z dwóch temperatur Twzl i Twzp do poziomu nie mniejszego niż 5°C również przez cykliczne otwieranie zaworu L_OPEN_ZAWGOR.

Jeśli powyższe warunki są spełnione (tj. jedna z temperatur Tpnl < 0,5°C lub Tpnp < 0,5°C oraz Twzl >= 10,0°C Twzp >= 10,0°C lub drugi wariant: Tpnl >= 0,5°C i Tpnp >= 0,5°C i Twzl >= 10,0°C i Twzp >= 10,0°C), sterownik ma doprowadzić minimalną z dwóch temperatur Tznl i Tznp do osiągnięcia zadanej wartości Txpn z dokładnością 0,5°C. Jeśli minimalna z wymienionych temperatur jest za mała, zawór jest otwierany przez L_OPEN_ZAWGOR. Jeśli obie z wymienionych temperatur są za duże, zawór jest zamykany przez L_CLOSE_ZAWGOR.

Jeśli powyższe warunki (dotyczące Twzl i Twzp) są spełnione i minimum z temperatur Tpnl i Tpnp jest większa niż 2,3°C i pompa była włączona, pompy są wyłączane przez impulsowe podanie sygnału L_PUMP1_OFF i L_PUMP2_OFF. Jeśli powyższe warunki nie są spełnione lub minimum z temperatur Tpnl i Tpnp jest mniejsza niż 1,7°C i pompa była wyłączona, pompy są załączone przez impulsowe podanie sygnału L_PUMP1_ON i L_PUMP2_ON. Cykl regulacji 60s. Algorytm można zapisać następująco:

 
1jeżeli ((Tpnl < 0,5°C) lub  (Tpnp < 0,5°C)){            
2   jeżeli ((Twzl < 10,0°C) lub  (Twzp < 10,0°C))
3      podaj_impuls(L_OPEN_ZAWGOR, imp_zawgor);
4   }
5   w przeciwnym wypadku{            
6      jeżeli ((Twzl < 5,0°C) lub  (Twzp < 5,0°C))
7      podaj_impuls(L_OPEN_ZAWGOR, imp_zawgor);
8   }
9   jeżeli ((((Tpnl < 0,5°C) lub (Tpnp < 0,5°C)) i (Twzl >= 10,0°C) i (Twzp >= 10,0°C)) lub ((Tpnl >= 0,5°C) i (Tpnp >= 0,5°C) i (Twzl >= 5,0°C) i  (Twzp >= 5,0°C))){
10      Tzn_min = Txpn - 0,5°C;
11      Tzn_max = Txpn + 0,5°C;
12      jeżeli ((Tznl < Tzn_min) lub  (Tznp < Tzn_min))      
13         podaj_impuls(L_OPEN_ZAWGOR, imp_zawgor);
14      jeżeli ((Tznl >= Tzn_max) i  (Tznp >= Tzn_max))   
15         podaj_impuls(L_CLOSE_ZAWGOR, imp_zawgor);
16      jeżeli ((Tpnl > 2,3°C) i (Tpnp > 2,3°C)){
17         jeżeli (pompa_1_pracuje)
18            podaj_impuls(L_PUMP1_OFF, 0,9s);
19         jeżeli (pompa_2_pracuje)
20            podaj_impuls(L_PUMP2_OFF, 0,9s);
21      }
22   }
23   w przeciwnym wypadku{
24      jeżeli ((Tpnl < 1,7°C) lub  (Tpnp < 1,7°C)){
25         jeżeli nie (pompa_1_pracuje)               
26            podaj_impuls(L_PUMP1_ON, 0,9s);
27         jeżeli (pompa_2_pracuje)
28            podaj_impuls(L_PUMP2_ON, 0,9s);
29
30      }
31   }

gdzie:

Tzn_min - zmienna pomocnicza;

Tzn_max - zmienna pomocnicza;

pompa_1_pracuje - binarny sygnał zwrotny z silnika pompy 1, mówiący o jego pracy (6 wejście logiczne sterownika)

pompa_2_pracuje - binarny sygnał zwrotny z silnika pompy 2, mówiący o jego pracy (7 wejście logiczne sterownika)

podaj_impuls(par1, par2) - podaje impuls na wyjście przekaźnikowe oznaczone jako par1, o czasie trwania par2 [sek.]

 

Na schemacie, do którego link znajduje się poniżej, zaznaczono następujące pomiary:

Schemat Świdnik

 

Twzc(BE,12) - temperatura wody za chłodnicą (SZARP: Temp. wody za chł.)

Tzpc(BD,18) - temperatura przed chłodnicą powietrza korpusu (SZARRP: Temp. przed chł. korp.)

Gwcp(BB,12) - przepływ wody w chłodnicy pow. korpusu (SZARP: Przep. chłod. korpusu)

Tppt(BK,34) - temperatura w pomieszczeniu turbiny (SZARP: Temp. w pom. turbiny)

Tpcp(BH,14) - temperatura w czerpni chłodnicy pow. korpusu (SZARP: Temp. pow. czerp. chł.)

Tpnl(T,19) - temp. powietrza przed lewą nagrzewnicą podgrzew. (SZARP: Temp. przed l. nagrz.)

Tpnp(T,17) - temp. powietrza przed prawą nagrzewnicą podgrzew. (SZARP: Temp. przed p. nagrz.)

Tznl(S,19) - temp. powietrza za lewą nagrzewnicą podgrzew. (SZARP: Temp. za l. nagrz.)

Tznp(S,17) - temp. powietrza za prawą nagrzewnicą podgrzew. (SZARP: Temp. za p. nagrz.)

Twzl(R,19) - temp. wody za lewą nagrzewnicą podgrzew. (SZARP: Temp. wod. za l. nag.)

Twzp(S,18) - temp. wody za prawą nagrzewnicą podgrzew. (SZARP: Temp. wod. za p. nag.)

Twpw - temp. wody przed wym. z kolektora za kotłami (SZARP: Temp. przed wym. kol.) (rezerwa)

Twzw - temp. wody za wym. z kolektora za kotłami (SZARP: Temp. przed wym. kol.) (rezerwa)

Gwwk(R,14) - przepływ wody w wymienniku z kolektora za kotłami (SZARP: Przep. wym. kolek.)

 

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz temperatura powietrza wlotowego w czerpni do chłodnicy powietrza
nE Wersja pamięci EPROM: 2305
nP Wersja programu technologicznego: 9002
10 zadana temperatura wody za chłodnicą powietrza (przed chłodnicami w kotle-chłodnicy)
11 temperatura wody za chłodnicą powietrza (przed chłodnicami w kotle-chłodnicy)
12 temperatura wody przed chłodnicą powietrza (za chłodnicami w kotle-chłodnicy)
13 temperatura powietrza w pomieszczeniu turbiny
14 temperatura powietrza wlotowego w czerpni do chłodnicy powietrza
20 przepływ wody w chłodnicy powietrza
21 przepływ wody w wymienniku z wodą zmiękczoną
30 moc chłodnicy powietrza: Qwcp = (Twzc - Tzpc) * Gwcp * 1.16
40 temperatura powietrza podmuchowego przed lewą nagrzewnicą kotła-chłodnicy
41 temperatura powietrza podmuchowego przed prawą nagrzewnicą kotła-chłodnicy
42 zadana temperatura minimalnego powietrza podmuchowego za nagrzewnicami kotła-chłodnicy
43 temperatura powietrza podmuchowego za lewą nagrzewnicą kotła-chłodnicy
44 temperatura powietrza podmuchowego za prawą nagrzewnicą kotła-chłodnicy
45 temperatura petrygo za lewą nagrzewnicą kotła-chłodnicy
46 temperatura petrygo za prawą nagrzewnicą kotła-chłodnicy
47 temperatura wody przed wymiennikiem z wodą z kolektora za kotłami
48 temperatura wody za wymiennikiem z wodą z kolektora za kotłami
50 przepływ wody w wymienniku z wodą z kolektora za kotłami
60 moc nagrzewnic powietrza do kotła-chłodnicy: Qwnp = (Twzw - Twpw) * Gwwk * 1.16
70 Przepływ chłodzenia korpusu turbogeneratora [m3/h]
90 czas ruchu zaworem obejścia wymiennika wody zmiękczonej
91 czas ruchu zaworem wody z kolektora za kotłami
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

moc chłodnicy powietrza: Qwcp = (Twzc - Tzpc) * Gwcp * 1.16 moc nagrzewnic powietrza do kotła-chłodnicy: Qwnp = (Twzw - Twpw) * Gwwk * 1.16
temperatura powietrza podmuchowego za lewą nagrzewnicą kotła-chłodnicy temperatura powietrza podmuchowego za prawą nagrzewnicą kotła-chłodnicy

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
10 20,0 30,0 25,0 zadana temperatura wody za chłodnicą powietrza (przed chłodnicami w kotle-chłodnicy)
40 -3,0 3,0 0,0 czas ruchu zaworem obejścia wymiennika wody zmiękczonej
90 0,1 0,9 0,3 czas ruchu zaworem wody z kolektora za kotłami
91 0,1 0,9 0,3 nie używane

Wejścia analogowe

numer opis
01 Tppt - temperatura powietrza w pomieszczeniu turbiny (0..200°C)
02 Tpcp - temperatura powietrza wlotowego w czerpni do chłodnicy powietrza (0..200°C)
03 Twpw - temperatura wody przed wymiennikiem z wodą z kolektora za kotłami (0..200°C)
04 Twzw - temperatura wody za wymiennikiem z wodą z kolektora za kotłami (0..200°C)
05 Twzc - temperatura wody za chłodnicą powietrza (przed chłodnicami w kotle-chłodnicy) (0..200°C)
06 Tzpc - temperatura wody przed chłodnicą powietrza (za chłodnicami w kotle-chłodnicy) (0..200°C)
07 Tpnl - temperatura powietrza podmuchowego przed lewą nagrzewnicą kotła-chłodnicy (-30..70°C)
08 Tpnp - temperatura powietrza podmuchowego przed prawą nagrzewnicą kotła-chłodnicy (-30..70°C)
09 Tznl - temperatura powietrza podmuchowego za lewą nagrzewnicą kotła-chłodnicy (-30..70°C)
10 Tznp - temperatura powietrza podmuchowego za prawą nagrzewnicą kotła-chłodnicy (-30..70°C)
11 Twzl - temperatura petrygo za lewą nagrzewnicą kotła-chłodnicy (-30..70°C)
12 Twzp - temperatura petrygo za prawą nagrzewnicą kotła-chłodnicy (-30..70°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 Gwcp - wodomierz przepływu wody w chłodnicy powietrza
04 Gwwz - wodomierz przepływu wody w wymienniku z wodą zmiękczoną
05 Gwwk - wodomierz przepływu wody w wymienniku z wodą z kolektora za kotłami
06 pompa obiegowa 1,55kW nr 1 nagrzewnic kotła-chłodnicy pracuje, logika odwrocona
07 pompa obiegowa 1,55kW nr 2 nagrzewnic kotła-chłodnicy pracuje, logika odwrocona
08 kasowanie awarii

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 otwieranie zaworu obejścia wymiennika wody zmiękczonej
03 zamykanie zaworu obejścia wymiennika wody zmiękczonej
04 otwieranie zaworu wody z kolektora za kotłami
05 zamykanie zaworu wody z kolektora za kotłami
06 załączanie pompy obiegowej nr 1 nagrzewnic kotła-chłodnicy
07 wyłączanie pompy obiegowej nr 1 nagrzewnic kotła-chłodnicy
08 załączanie pompy obiegowej nr 2 nagrzewnic kotła-chłodnicy
09 wyłączanie pompy obiegowej nr 2 nagrzewnic kotła-chłodnicy
10 rezerwa
11 rezerwa
12 rezerwa
13 rezerwa
14 rezerwa
15 sygnalizacja braku transmisji
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.12.04 03:20:18
based on /var/szarp/programy/trunk/swidnik/sterow/2305/chldwyk.c