W sterowniku chłodnicy części powietrznej (AN) brak jest obecnie obwodów sterujących. Sterownik pełni na razie jedynie rolę rejestratora. W pozycjach przełącznika "Tryb pracy" "1 - Sterowanie ręczne" oraz "2 - Synchronizacja" wysterowanie falownika pompy wymiennika woda-olej po stronie wody jest brane z potencjometru natomiast w pozycji przełącznika "Tryb pracy" "3 - praca automatyczna" wysterowanie falownika pompy przyjmuje wartość zaprogramowaną.

 

Na schemacie, do którego link znajduje się poniżej, zaznaczono następujące pomiary:

Schemat Świdnik

 

Twzc(BE,12) - temperatura wody za chłodnicą (SZARP: Temp. wody za chł.)

Tzpc(BD,18) - temperatura przed chłodnicą powietrza korpusu (SZARRP: Temp. przed chł. korp.)

Gwcp(BB,12) - przepływ wody w chłodnicy pow. korpusu (SZARP: Przep. chłod. korpusu)

Tppt(BK,34) - temperatura w pomieszczeniu turbiny (SZARP: Temp. w pom. turbiny)

Tpcp(BH,14) - temperatura w czerpni chłodnicy pow. korpusu (SZARP: Temp. pow. czerp. chł.)

Tpnl(T,19) - temp. powietrza przed lewą nagrzewnicą podgrzew. (SZARP: Temp. przed l. nagrz.)

Tpnp(T,17) - temp. powietrza przed prawą nagrzewnicą podgrzew. (SZARP: Temp. przed p. nagrz.)

Tznl(S,19) - temp. powietrza za lewą nagrzewnicą podgrzew. (SZARP: Temp. za l. nagrz.)

Tznp(S,17) - temp. powietrza za prawą nagrzewnicą podgrzew. (SZARP: Temp. za p. nagrz.)

Twzl(R,19) - temp. wody za lewą nagrzewnicą podgrzew. (SZARP: Temp. wod. za l. nag.)

Twzp(S,18) - temp. wody za prawą nagrzewnicą podgrzew. (SZARP: Temp. wod. za p. nag.)

Twpw - temp. wody przed wym. z kolektora za kotłami (SZARP: Temp. przed wym. kol.) (rezerwa)

Twzw - temp. wody za wym. z kolektora za kotłami (SZARP: Temp. przed wym. kol.) (rezerwa)

Gwwk(R,14) - przepływ wody w wymienniku z kolektora za kotłami (SZARP: Przep. wym. kolek.)

 

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz podciśnienie powietrza podmuchowego w kanale dolotowym do kotłów OR-32 [Pa]
nE Wersja pamięci EPROM: 2305
nP Wersja programu technologicznego: 3009
00 zadane wysterowanie falownika od wymiennika olej-woda [%]
01 podciśnienie powietrza podmuchowego w kanale dolotowym do kotłów OR-32 [Pa]
02 wysterowanie falownika falownika pompy wymiennika woda-olej po stronie wody [%]
03 wysterowanie falownika falownika pompy wymiennika woda-olej po stronie wody z zadajnika [%]
06 temperatura powietrza wyjściowego z kotła chłodnicy [°C]
07 temperatura oleju przed wymiennikiem olej/woda [°C]
08 temperatura oleju za wymiennikiem olej/woda do przekładni głównej [°C]
09 temperatura oleju za wymiennikiem olej-woda do łożysk [°C]
70 przepływ chłodzenia przez korpus turbogeneratora [m3/h]
71 ciśnienie pary do turbiny [MPa]
72 temperatura pary do turbiny [°C]
73 cisnienie pary wylotowej [MPa]
74 Przepływ pary do turbiny [t/h]
75 Temperatura pary wylotowej przed chłodzeniem [°C]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

temperatura oleju przed wymiennikiem olej/woda [°C] temperatura oleju za wymiennikiem olej/woda do przekładni głównej [°C]
temperatura powietrza wyjściowego z chłodnicy [°C] wysterowanie falownika wntylatora podmuchowego kotła - chłodnicy [%]

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
00 0,0 100,0 43,0 zadane wysterowanie falownika olej/woda

Wejścia analogowe

numer opis
01 Podciśnienie powietrza podmuchowego w kanale dolotowym do kotłów OR-32 [Pa] (4..20mA)
02 Przepływ chłodzenia korpusu [m3/h] (4..20mA)
03 ciśnienie pary do turbiny [°C] (4..20mA)
04 Temperatura pary do turbiny [°C] (4..20mA)
05 Wysterowanie falownika pompy woda-olej z zadajnika [%] (0..20mA)
06 Cisnienie pary wylotowej [MPa] (4..20mA)
07 Przepływ pary do turbiny [t/h] (4..20mA)
08 Temperatura pow. podmuch. do chłodnicy str. prawa [°C] (0..200°C)
09 Temperatura powietrza wyjściowego z chłodnicy [°C] (0..200°C)
10 Temperatura oleju przed wymiennikiem olej/woda [°C] (0..200°C)
11 Temperatura oleju za wymiennikiem olej/woda do przekładni głównej [°C] (0..200°C)
12 Temperatura pary wylotowej przed chłodzeniem [°C] (0..400°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 kontrola sygnalizacji
08 kasowanie sygnalizacji

Wyjścia analogowe

numer opis
01 wysterowanie falownika od wymiennika olej-woda [%]
02 rezerwa
03 rezerwa

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 rezerwa
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 rezerwa
10 rezerwa
11 rezerwa
12 rezerwa
13 rezerwa
14 rezerwa
15 sygnalizacja braku transmisji
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.12.04 03:20:26
based on /var/szarp/programy/trunk/swidnik/sterow/2305/chlpwyk.c