Regulator przepływów - instrukcja obsługi

 

Regulator przepływów jest obok regulatora nadrzędnego częścią szafy nadrzędnej.

 

Szafa nadrzędna posiada dwa podstawowe tryby pracy: pracę w lecie i pracę w zimie. Wyboru jednego z tych trybów dokonuje się przy pomocy przełącznika wyboru trybu pracy (koloru czarnego) znajdującego się w pomieszczeniu serwerowni. Prawidłowe ustawienie tego przełącznika jest bardzo istotne, gdyż informacja ta przesyłana jest również do innych regulatorów np. (regulator przepływu, regulatorów odpływu) i w zależności od niej wybierane są różne algorytmy sterowania.

 

Zadania regulatora przepływów

Regulator przepływów posiada następujące zadania:

 • Stabilizacja ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie grzewczym według algorytmu utrzymywania ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie grzewczym. Algorytm ten ze względu na sposób utrzymywania ciśnienia dyspozycyjnego dzieli się de facto na 2 algorytmy:

  Algorytm utrzymywania lokalnego ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie grzewczym
 • Algorytm utrzymywania ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie grzewczym na przepompownię

 • Stabilizacja ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie letnim według algorytmu utrzymywania ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie letnim, który podobnie jak poprzedni dzieli się na 2 algorytmy:

  Algorytm utrzymywania lokalnego ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie letnim
 • Algorytm utrzymywania ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie letnim na przepompownię

 • Stabilizacja ciśnienia międzykolektorowego według algorytmu Algorytm utrzymywania ciśnienia międzykolektorowego
 • Stabilizacja ciśnienia międzykolektorowego kotłów WR-25Algorytm utrzymywania ciśnienia międzykolektorowego kotłów WR-25
 • Stabilizacja temperatury za wymiennikiem Miasto lato n.p.Algorytm utrzymywania temperatury za wymiennikiem Miasto lato n.p.
 •  

  Algorytm utrzymywania lokalnego ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie grzewczym

  Algorytm jest aktywny jedynie gdy przełącznik sezonu został ustawiony na pracę w zimie oraz na funkcji 24 została ustawiona wartość 0. Zadaniem tego algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) wokół zadanej wartość (funkcja 10) między dolną a górną granicą (funkcje 11 i 13).

  Algorytm sterowania odbywa się w oparciu o regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości, w której nie jest podejmowana regulacja. Dolna wartość strefy nieczułości (funkcja 11) powstaje przez odjęcie od wartości zadanej ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) przemnożonej przez współczynnik dyspozycji (opisanego poniżej) -0,005MPa, natomiast górna wartość strefy nieczułości (funkcja 13) powstaje przez dodanie do wartości zadanej ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) przemnożonej przez współczynnik dyspozycji +0,005MPa. Gdy regulator przepływu straci łączność z regulatorem nadrzędnym za współczynnik dyspozycji przyjmowana jest wartość 100%.

   

  Współczynnik dyspozycji jest obliczany przez regulator nadrzędny według następującego algorytmu:

  Jest to funkcja zdefiniowana w następujący sposób:

 • get_wsp_pdysp(t=-20°C) = 100[%]
 • ...
 • get_wsp_pdysp(t=6°C) = 100[%]
 • get_wsp_pdysp(t=12°C) = tx_wsp_pdysp
 • gdzie:

  tx_wsp_pdysp - zadana wartość dla mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy temperaturze +12°C (funkcja 12).

   

  Tak więc funkcja get_wsp_pdysp dla temperatur (będących parametrem funkcji) większych bądź równych 6°C jest zdefiniowana jako:

  Formuła wsp_pdysp-formula (1.15)
  Dla temperatur (będących parametrem funkcji) mniejszych od 6°C funkcja zwraca zawsze 100. Najmniejszą wartość jaką może zwrócić funkcja to 0.  

  Gdy wartość aktualna ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12)) jest mniejsza od minimalnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 11) następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego (funkcja 02) o 0,1% (0,05 Hz) oraz zwiększenie wysterowania falownika pompy obiegowej (funkcja 04) o 0,1% (0,05 Hz), w przeciwnym wypadku tzn, gdy aktualna ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12)) jest większa od maksymalnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 13)) następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego (funkcja 02) oraz zmniejszenie wysterowania falownika pompy obiegowej (funkcja 04) o 0,1% (0,05 Hz) o 0,5% (0,25 Hz). Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 30 s.

   

  Rzeczywistą pracę algorytmu przedstawiono na poniższym wykresie:

   

   

  W punkcie 1 zaznaczono, gdy aktualne ciśnienie dyspozycyjne (funkcja 12) jest mniejsze niż dolna granica widełek dyspozycji (funkcja 11), co powoduje zwiększenie wysterowania pomp: poprzecznej (funkcja 02) i obiegowej (funkcja 04). W punkcie 2 zaznaczono, gdy aktualne ciśnienie dyspozycyjne (funkcja 12) znajduje się w widełkach. W tym przypadku pompy: poprzeczna (funkcja 02) i obiegowa (funkcja 04) nie podejmują żadnych ruchów. W punkcie 3 zaznaczono, gdy aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) jest większa od górnych widełek dyspozycji, co powoduje zmniejszenie wysterowania pomp: poprzecznej (funkcja 02) i obiegowej (funkcja 04).

   

  Algorytm utrzymywania ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie grzewczym na przepompownię

  Algorytm jest aktywny jedynie gdy przełącznik sezonu został ustawiony na pracę w zimie oraz na funkcji 24 została ustawiona wartość 1. Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego na przepompowni (pomiar ciśnienia przed pompami przewałowymi) (funkcja 22) wokół zadanej wartości (funkcja 20) między dolną a górną granicą (funkcje 21 i 23). Dalsze działanie algorytmu jest identyczne jak algorytmu utrzymywania lokalnego ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie grzewczym, z tym że wartość widełek ma rozpiętość +/-0,003MPa.

   

  Rzeczywistą pracę algorytmu przedstawiono na poniższym wykresie:

   

   

  W punkcie 1 zaznaczono, gdy aktualne ciśnienie dyspozycyjne mierzone na przepompowni jest mniejsze niż dolna granica widełek dyspozycji, co powoduje zwiększenie wysterowania pompy poprzecznej. W punkcie zaznaczono, gdy aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego jest większa od górnych widełek dyspozycji, co powoduje zmniejszenie wysterowania pompy: poprzecznej W punkcie 3 zaznaczono, gdy ciśnienie dyspozycyjne znajduje się w widełkach. W tym przypadku pompa: poprzeczna nie podejmuje żadnych ruchów.

   

  Algorytm utrzymywania lokalnego ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie letnim

  Algorytm jest aktywny jedynie gdy przełącznik sezonu został ustawiony na pracę w lecie oraz na funkcji 24 została ustawiona wartość 0.

  Zadaniem algorytmu w sezonie letnim jest utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) wokół zadanej wartość (funkcja 10) między dolną a górną granicą (funkcje 11 i 13) oraz utrzymywanie zadanej temperatury wyjściowej (wartość programowana na regulatorze nadrzędnym).

  Algorytm sterowania odbywa się w oparciu o zmodyfikowany regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości, w której nie jest podejmowana regulacja. Algorytm można podzielić na kilka faz. W pierwszej fazie następuje wyliczenie pomocniczych widełek ciśnienia dyspozycyjnego, których dolna i górna wartość jest obliczana przez odpowiednio odjęcie lub dodanie do wartości aktualnych widełek ciśnienia (funkcje 11 i 13) dodatkowych 5 wartości tych widełek. Jeżeli aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12)) jest większa od górnej granicy tak zmodyfikowanych widełek następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego funkcja 02) o 0/2 (0,1 Hz). W przeciwnym wypadku tzn, gdy aktualna ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12)) jest mniejsza od dolnej granicy zmodyfikowanych widełek następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego (funkcja 02) o 0,2% (0,1 Hz).

  Jeżeli aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12)) zawiera się pomiędzy zmodyfikowanymi algorytm przystępuje do regulacji temperatury: Jeżeli aktualna wartość temperatury wyjściowej (regulator nadrzędny) pomniejszona 0,5 °C jest większa od temperatury zadanej (regulator nadrzędny) oraz aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12)) jest mniejsza od górnych (niezmodyfikowanych) widełek ciśnienia (funkcja 13 13) następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego (funkcja 02) o 0,1% (0,05 Hz). W przeciwnym wypadku tzn, gdy aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12)) zawiera się pomiędzy zmodyfikowanymi widełkami oraz aktualna wartość temperatury wyjściowej (regulator nadrzędny) powiększona o 0,5 °C jest mniejsza od temperatury zadanej (regulator nadrzędny) a także aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12)) jest większa od dolnych (niezmodyfikowanych) widełek ciśnienia (funkcja 11 13) następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego (funkcja 02) o 0,1% (0,05 Hz). Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla wszystkich przypadków został ustalony na 30 s.

   

  Rzeczywistą pracę algorytmu przedstawiono na poniższym wykresie:

   

   

  W punkcie 1 zaznaczono, gdy aktualne ciśnienie dyspozycyjne (funkcja 12) jest mniejsze niż dolna granica widełek dyspozycji (funkcja 11). W tym przypadku daje się zauważyć brak stabilizacji temperatury, gdyż regulator stara się najpierw doprowadzić wartość ciśnienia dyspozycyjnego do takiej wartości ażeby znalazło się ono między widełkami poprzez zwiększanie wysterowania pompy poprzecznej. W punkcie 2 przedstawiono sytuację, gdy aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) znajduje się w widełkach i regulator przystępuje do stabilizacji temperatury odpowiednie zwiększenie wysterowania pompy poprzecznej.

   

  Algorytm utrzymywania ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie letnim na przepompownię

  Algorytm jest aktywny jedynie gdy przełącznik sezonu został ustawiony na pracę w lecie oraz na funkcji 24 została ustawiona wartość 1.

  Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego na przepompowni (pomiar ciśnienia przed pompami przewałowymi) (funkcja 22) wokół zadanej wartości (funkcja 20) między dolną a górną granicą (funkcje 21 i 23). Dalsze działanie algorytmu jest identyczne jak Algorytm utrzymywania lokalnego ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie letnim, z tym że w tym algorytmie widełki dyspozycji (funkcje 21 i 23) są obliczane praz odpowiednio odjęcie i dodanie od zadanego ciśnienia dyspozycyjnego na przepompowni (funkcja 20) wartości 0,003MPa.

   

  Rzeczywista praca algorytmu nie może być przedstawiona, gdyż algorytm nie pracował jeszcze w sezonie letnim.

   

  algorytm utrzymywania ciśnienia międzykolektorowego

  Algorytm jest aktywny jedynie gdy przełącznik sezonu został ustawiony na pracę w zimie. Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia międzykolektorowego (wartość na wyświetlaczu stałym) wokół zadanej wartości (funkcja 00) z tolerancją +/- 0,002 MPa.

  Algorytm sterowania odbywa się w oparciu o regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości ustawioną na +/- 0,002 MPa, w której nie jest podejmowana regulacja. Gdy wartość aktualna ciśnienia międzykolektorowego (wartość na wyświetlaczu stałym) jest mniejsza od wartości zadanej (funkcja 00) -0,002 MPa następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy obiegowej (funkcja 04) o 0,5% (0,25 Hz) w przeciwnym wypadku tzn, gdy wartość aktualna ciśnienia międzykolektorowego (wartość na wyświetlaczu stałym) jest większa od wartości zadanej (funkcja 00) +0,002 MPa następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy obiegowej (funkcja 04) o 0,5% (0,25 Hz). Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 30 s.

   

  Rzeczywistą pracę algorytmu przedstawiono na poniższym wykresie:

   

   

  W punkcie 1 zaznaczono sytuację, gdy wartość ciśnienia międzykolektorowego jest mniejsza od wartości zadanej -0,002MPa. W tym przypadku następuje zwiększenie wysterowania pompy obiegowej. W punkcie 2 oznaczono sytuację, gdy aktualna wartość ciśnienia międzykolektorowego jest równa z tolerancją +/-0,002 MPa wartości zadanej. W tym przypadku pompa obiegowa nie zmienia swojego wysterowania. W punkcie 3 zaznaczono sytuację, gdy wartość ciśnienia międzykolektorowego jest większa od wartości zadanej +0,002MPa. W tym przypadku następuje zmniejszenie wysterowania pompy obiegowej.

   

  Algorytm utrzymywania ciśnienia międzykolektorowego kotłów WR-25

  Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia międzykolektorowego kotłów WR-25 (funkcja 31) wokół zadanej wartości (funkcja 30) z tolerancją +/- 0,003 MPa.

  Algorytm sterowania odbywa się w oparciu o regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości ustawioną na +/- 0,003 MPa, w której nie jest podejmowana regulacja. Gdy wartość aktualna ciśnienia międzykolektorowego (funkcja 31) jest mniejsza od wartości zadanej (funkcja 30) -0,003 MPa następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy przewałowej (funkcja 06) o 0,5% (0,25 Hz) w przeciwnym wypadku tzn, gdy wartość aktualna ciśnienia międzykolektorowego (funkcja 31) jest większa od wartości zadanej (funkcja 30) +0,003 MPa następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy przewałowej (funkcja 06) o 0,5% (0,25 Hz). Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 30 s.

   

  Rzeczywistą pracę algorytmu przedstawiono na poniższym wykresie:

   

   

  W punkcie 1 zaznaczono sytuację, gdy aktualna wartość ciśnienia międzykolektorowego WR-25 (funkcja 31)) jest większa od wartości zadanej (funkcja 30)) +0,003MPa. W tym przypadku następuje zmniejszenie wysterowania pompy przewałowej (funkcja 06). W punkcie 2 oznaczono sytuację, gdy aktualna wartość ciśnienia międzykolektorowego WR-25funkcja 31) jest mniejsza od wartości zadanej funkcja 30) -0,003MPa. W tym przypadku następuje zwiększenie wysterowania pompy przewałowej funkcja 06). W punkcie 3 zaznaczono sytuację, gdy aktualna wartość ciśnienia międzykolektorowego WR-25 (funkcja 31) jest równa z tolerancją +/-0,003 MPa wartości zadanej (funkcja 30). W tym przypadku pompa przewałowa (funkcja 06) nie zmienia swojego wysterowania.

   

  Algorytm utrzymywania temperatury za wymiennikiem Miasto lato n.p.

  Algorytm jest aktywny jedynie gdy przełącznik sezonu został ustawiony na pracę w lecie. Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości temperatury na wyjściu wymiennika n.p. (pomiar w regulatorze nadrzędnym) wokół zadanej wartości uzyskanej przez odjęcie od aktualnej temperatury w kolektorze za kotłami (pomiar w regulatorze nadrzędnym) programowanej korekty (funkcja 41) z tolerancją +/- 2°C.

  Algorytm sterowania odbywa się w oparciu o regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości ustawioną na +/- 2°C, w której nie jest podejmowana regulacja. Gdy wartość aktualna temperatury na wyjściu wymiennika n.p. jest mniejsza od wartości zadanej (opisanej powyżej) -2°C następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy obiegowej (funkcja 04) o 0,1% (0,05Hz) w przeciwnym wypadku tzn, gdy wartość aktualna temperatury na wyjściu wymiennika n.p. jest większa od wartości zadanej (opisanej powyżej) +2°C następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy obiegowej (funkcja 04) o 0,1% (0,05 Hz). Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 60 s.

   

  Rzeczywistą pracę algorytmu przedstawiono na poniższym wykresie:

   

   

  W punkcie 1 zaznaczono sytuację, gdy wartość aktualna wartość temperatury za wymiennikiem lato n.p. (pomiar w regulatorze nadrzędnym) jest równa z tolerancją +/- 2°C wartości zadanej. W tym przypadku pompa obiegowa nie zmienia swojego wysterowania. W punkcie 2 zaznaczono sytuację, gdy aktualna wartość temperatury za wymiennikiem lato n.p. (pomiar w regulatorze nadrzędnym) jest wyraźnie większa od wartości zadanej. W tym przypadku następuje zwiększenie wysterowanie pompy obiegowej. W punkcie 3 zaznaczono sytuację, gdy aktualna wartość temperatury za wymiennikiem lato n.p. (pomiar w regulatorze nadrzędnym) jest wyraźnie mniejsza od wartości zadanej. W tym przypadku następuje zmniejszenie wysterowanie pompy obiegowej (funkcja 04).

   

  Znaczenie poszczególnych funkcji

  00 - zadana różnica ciśnień kolektorowych - Wartość wyświetlana i programowana na funkcji 00. Jest to wartość odniesienia wokół której regulator będzie starał się utrzymać aktualną wartość ciśnienia międzykolektorowego (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym).

  02 - aktualne wysterowanie falownika pompy poprzecznej. Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 1). W trybie pracy 1 - sterowanie ręczne regulator nie steruje falownikiem pompy poprzecznej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy poprzecznej. W trybie pracy 2 - praca w synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 1 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy poprzecznej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 5, wyświetlanemu na funkcji 03, dlatego też wskazania na funkcjach 02 i 03 pokrywają się. W trybie pracy 3 - praca automatyczna wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 30 do 100.

  03 - wysterowanie fal. pompy poprzecznej z zadajnika. Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie 1 - sterowanie ręczne nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,05Hz).

  04 - aktualne wysterowanie falownika pompy obiegowej. Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 2). W trybie pracy 1 - sterowanie ręczne regulator nie steruje falownikiem pompy obiegowej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy obiegowej. W trybie pracy 2 - praca w synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 2 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy obiegowej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 6, wyświetlanemu na funkcji 05, dlatego też wskazania na funkcjach 04 i 05 pokrywają się. W trybie pracy 3 - praca automatyczna wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 30 do 100.

  05 - wysterowanie fal. pompy obiegowej z zadajnika. Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie 1 - sterowanie ręczne nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,05Hz).

  06 - aktualne wysterowanie falownika pompy przewałowej. Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 3). W trybie pracy 1 - sterowanie ręczne regulator nie steruje falownikiem pompy przewałowej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy przewałowej. W trybie pracy 2 - praca w synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 2 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy przewałowej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 7, wyświetlanemu na funkcji 06, dlatego też wskazania na funkcjach 06 i 07 pokrywają się. W trybie pracy 3 - praca automatyczna wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 30 do 100.

  07 - wysterowanie fal. pompy przewałowej z zadajnika. Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie 1 - sterowanie ręczne nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,05Hz).

  Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - ciśnienie międzykolektorowe WR-10 [MPa] - Pomiar prądowy 4..20mA, wejście 4.

  10 - zadane ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - zadane ciśnienie dyspozycyjne - Ten parametr ma znaczenie, jedynie gdy na funkcji 24 została zaprogramowana wartość 0 W sezonie letnim wartość ta jest równa średniej arytmetycznej z wartości dolnych i górnych widełek mocy (funkcje 11, 13). W sezonie zimowym (założona zwora na 3 wejście regulatora nadrzędnego) wartość ta jest programowana na funkcji 10. Jest to wartość odniesienia wokół której regulator będzie starał się utrzymać aktualną wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12).

  11 - minimalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - minimalne ciśnienie dyspozycyjne - Ten parametr ma znaczenie, jedynie gdy na funkcji 24 została zaprogramowana wartość 0 Dolna granica widełek ciśnienia dyspozycyjnego, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. W sezonie letnim wartość ta jest programowalna w paczce czasowej nr 11. W sezonie zimowym (założona zwora na 3 wejście logiczne regulatora nadrzędnego) wartość widełek jest obliczona przez odjęcie od zadanego ciśnienie dyspozycyjnego (funkcja 10) -0.005 MPa.

  12 - ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - aktualne ciśnienie dyspozycyjne. Pomiar z prądowego przetwornika różnicy ciśnień.

  13 - maksymalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - maksymalne ciśnienie dyspozycyjne - Ten parametr ma znaczenie, jedynie gdy na funkcji 24 została zaprogramowana wartość 0. Górna granica widełek ciśnienia dyspozycyjnego, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. W sezonie letnim wartość ta jest programowalna w paczce czasowej nr 13. W sezonie zimowym (założona zwora na 6 wejście logiczne regulatora nadrzędnego) wartość widełek jest obliczona przez dodanie do zadanego ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) +0.005 MPa.

  14 - ciśnienie wyjściowe [MPa] - ciśnienie wody zasilającej sieć c.o Pomiar ten nie jest fizycznie mierzony, a jego wartość powstaje przez dodanie ciśnienia powrotu (funkcja 15)aktualnego ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12).

  15 - ciśnienie powrotu [MPa] - ciśnienie wody powrotnej z sieci c.o. Pomiar z prądowego przetwornika ciśnienia 4..20 mA.

  20 - zadane ciśnienie dyspozycyjne na przepompowni Ten parametr ma znaczenie, jedynie gdy na funkcji 24 została zaprogramowana wartość 1. Wartość programowana na funkcji 20. Jest to wartość odniesienia wokół której regulator będzie starał się utrzymać aktualną wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 22).

  21 - minimalne ciśnienie dyspozycyjne na przepompowni Ten parametr ma znaczenie, jedynie gdy na funkcji 24 została zaprogramowana wartość 1. Dolna granica widełek ciśnienia dyspozycyjnego przepompowni, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. Niezależnie od sezonu wartość widełek jest obliczona przez odjęcie od zadanego ciśnienie dyspozycyjnego przepompowni (funkcja 20) -0.003 MPa.

  22 - aktualne ciśnienie dyspozycyjne na przepompowni Ten parametr ma znaczenie, jedynie gdy na funkcji 24 została zaprogramowana wartość 1.

  23 - minimalne ciśnienie dyspozycyjne na przepompowni Ten parametr ma znaczenie, jedynie gdy na funkcji 24 została zaprogramowana wartość 1. Górna granica widełek ciśnienia dyspozycyjnego przepompowni, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. Niezależnie od sezonu wartość widełek jest obliczona przez dodanie do zadanego ciśnienie dyspozycyjnego przepompowni (funkcja 20) +0.003 MPa.

  24 - sterowanie na dyspozycje 0 - zadana z ciepłowni; 1 - zadana na przepompownię - Parametr programowalny na funkcji 24. Zaprogramowanie wartości 0 aktywuje w zależności od sezonu Algorytm utrzymywania lokalnego ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie grzewczym lub Algorytm utrzymywania lokalnego ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie letnim. Zaprogramowanie wartości 1 aktywuje w zależności od sezonu Algorytm utrzymywania ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie grzewczym na przepompownię lub Algorytm utrzymywania ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie letnim na przepompownię.

  30 - ciśnienie odniesienia międzykolektorowe kotłów WR-25 [MPa] - Parametr programowalny na funkcji 30 - zadana wartość ciśnienia międzykolektorowego kotłów WR-25 jaką ma utrzymywać regulator według algorytmu Algorytm utrzymywania ciśnienia międzykolektorowego kotłów WR-25.

  31 - ciśnienie międzykolektorowe kotłów WR-25 [MPa] - aktualna wartość ciśnienia. Pomiar przetwornikiem ciśnienia.

  41 - zadana różnica między Tzkol, a Tnzl - Parametr programowalny na funkcji 41. Służy do wyznaczania wartości odniesienia temperatury przez odjęcie od aktualnej temperatury w kolektorze za kotłami (pomiar w regulatorze nadrzędnym) programowanej korekty (funkcja 41).

  91 - temp. wody wyjściowej - Aktualna temperatura wody wyjściowej na sieć. Pomiar realizowany w regulatorze nadrzędnym.

  92 - temp. wody wyjściowej odniesienia - Zadana wartość temperatury wody na sieć. Zmienna obliczana w regulatorze nadrzędnym.

  93 - zadany mnożnik ciśnienia dyspozycyjnego przy +12°C (ze sterownika nadrzędnego) - Zadana wartość mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego, Zmienna obliczana w regulatorze nadrzędnym.

  94 - mnożnik ciśnienia dyspozycyjnego dla aktualnej temperatury (ze sterownika nadrzędnego) - Aktualna wartość mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego, zmienna obliczana w regulatorze nadrzędnym.

  95 - stan wejść logicznych regulatora nadrzędnego - Aktualny stan wejść logicznych regulatora nadrzędnego, pomiar realizowany w regulatorze nadrzędnym.

  97 - Stan wejść logicznych 5-8 - Wejścia logiczne 1-4. Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

  98 - - Wejścia logiczne 5-8. Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

  99 - - Kod programu. Aktualna wersja programu. Na funkcji 99 wśród parametrów programowalnych jest również kod dostępu. Parametry programowalne są zabezpieczone przed przypadkową zmianą. Wpisanie kodu dostępu 2366 umożliwi poprawne wpisanie/modyfikację parametrów programowalnych.

   

  Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - ciśnienie dyspozycyjne na wyświetlaczu - Zadana wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) przemnożona przez współczynnik dyspozycji (funkcja 94).

  Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - ciśnienie dyspozycyjne - aktualne ciśnienie dyspozycyjne. Pomiar z prądowego przetwornika różnicy ciśnień.

  Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - ciśnienie wyjściowe - ciśnienie wody zasilającej sieć c.o Pomiar ten nie jest fizycznie mierzony, a jego wartość powstaje przez dodanie ciśnienia powrotu (funkcja 15)aktualnego ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12).

  Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - ciśnienie powrotne - ciśnienie wody powrotnej z sieci c.o. Pomiar z prądowego przetwornika ciśnienia 4..20 mA.

   

  Ogólne uwagi na temat obsługi sterownika

  Na szafie regulatora przepływów znajduje się przełącznik zmiany trybu pracy, który pozwala na przechodzenie pomiędzy trybami: 1 - sterowanie ręczne, 2 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna. Poszczególne tryby pracy wiążą się nie tylko z rozkazami wydawanymi do sterownika, ale także z połączeniami elektrycznymi wewnątrz szafy. W szafie regulatora przepływów znajdują się przyciski: kasowania awarii i kontroli sygnalizacji. W przypadku zaistnienia awarii odpowiednia lampka na szafie regulatora przepływów mruga i ewentualnie towarzyszy temu sygnał dźwiękowy. Kasowanie awarii powoduje, że sygnał dźwiękowy zostaje wyłączony, a lampka świeci się światłem ciągłym - jeśli stan awaryjny, który spowodował jej załączenie, wciąż trwa - lub gaśnie - jeśli stan awaryjny minął. W przypadku zaistnienia stanu awaryjnego powtórne załączenie sygnału dźwiękowego wymaga więc skasowania awarii przez naciśnięcie przycisku, ustąpienia stanu awaryjnego i jego powtórnego zaistnienia. Kontrola sygnalizacji ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie lampki i sygnalizacja dźwiękowa są sprawne - naciśnięcie tego przycisku powoduje załączenie wszystkich lampek na czas jego przyciśnięcia.

  Szafa regulatora przepływów posiada 6 lampek sygnalizacji awaryjnej. Pierwsza z lampek "Ciśnienie międzykolektorowe min/max" zapala się, gdy różnica pomiędzy wartością zadaną ciśnienia międzykolektorowego ( 00) jest większa od wartości aktualnej (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym), druga "Koniec zakresu regulacji ciśnienia dyspozycyjnego" zapala się, gdy wysterowanie falownika pompy zmieszania zimnego, która jest odpowiedzialna za utrzymywanie ciśnienia dyspozycyjnego osiągnie wartość minimalną lub maksymalną i wartość ciśnienia nie jest utrzymywana, trzecia "Brak transmisji" zapala się gdy sterownik nie może skomunikować się z innymi sterownikami, w celu wymiany informacji. Szósta lampka sygnalizuje awarię sterownika. Najczęściej oznacza to wyłączenie zasilania sterownika. Lampka ta zapala się również przed restartem po zaprogramowaniu sterownika.

   

  Zastosowanie poszczególnych trybów pracy i przełączanie między nimi

  Tryb 1 - sterowanie ręczne jest trybem awaryjnym, w którym o wysterowaniu falowników pomp poprzecznej i obiegowej decyduje ustawienie potencjometru. Tryb ten został zaprojektowany jako ustawienie na wypadek awarii (ewentualnie zmiany programu) sterownika. Regulator w tym trybie nie steruje falownikami - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnały prądowe z zadajników w szafie są wprost (z pominięciem sterownika) podawane na wejścia prądowe falowników. Korzystanie z tego trybu pracy jest zdecydowanie odradzane.

  W trybie 2 - praca w synchronizacji podobnie jak w trybie 1 - sterowanie ręczne o wysterowaniu falowników pomp poprzecznej i obiegowej decyduje ustawienie potencjometru, jednakże w odróżnieniu od trybu 1 - sterowanie ręczne regulator bierze tu udział w sterowaniu jako powielacz sygnału prądowego: fizycznie do falowników kierowane są sygnały z wyjść prądowych sterownika, które przyjmują dokładnie takie wartości, jakie mają sygnały z zadajników prądowych podawane na wejścia analogowe sterownika. Tryb ten należy wykorzystywać w przypadku awarii przy sprawnym regulatorze.

  Generalnie właściwym trybem jest 3 - praca automatyczna. W tym trybie regulator dobiera wysterowanie falownika automatycznie na podstawie odpowiednich algorytmów sterowania.

  Przełączanie z trybu 1 - sterowanie ręczne do trybu 2 - praca w synchronizacji jest kłopotliwym przełączeniem. W trybie 2 - praca w synchronizacji regulator powiela sygnał z wejścia analogowego na wyjście prądowe, a w trybie 1 - sterowanie ręczne jest elektrycznie odcięty od sygnałów z zadajników, dlatego też zanim regulator zacznie prawidłowo powtarzać sygnał do falowników, musi go dokładnie zmierzyć. Z uwagi na filtracje przeciwzakłóceniowe dokładny pomiar sygnału prądowego z zadajnika zajmuje kilka sekund od momentu jego elektrycznego podłączenia do regulatora, które ma miejsce w tym przełączeniu. W przypadku źle zaprogramowanych falowników (jeśli zamiast lotnego startu mają ustawiony start po całkowitym zatrzymaniu) lub zaprogramowanego zbyt krótkiego czasu zwalniania (poniżej 10 sekund) przy zaniku prądowego sygnału sterującego, przełączenie to może nawet doprowadzić do chwilowego odstawienia falowników. Wówczas należy natychmiast załączyć je ponownie. Przełączenie to nie wymaga dodatkowych operacji.

  Przełączanie z trybu 2 - praca w synchronizacji do trybu 1 - sterowanie ręczne jest operacją nie wymagającą żadnych dodatkowych czynności. Przełączenie inaczej niż w powyższym przypadku praktycznie nie powoduje zaniku sygnału sterującego wysyłanego do falowników - elektryczne odcięcie sterownika z obwodu regulacji odbywa się na tyle szybko, że pozostaje właściwie niezauważone przez falowniki.

  Przełączanie z trybu 2 - praca w synchronizacji do trybu 3 - praca automatyczna może wiązać się z gwałtowną zmianą wysterowania falowników pomp poprzecznych i obiegowych, gdy zadane wartości ciśnienia międzykolektorowego (funkcja 00), dyspozycyjnego (funkcja 10) lub kodu dostępu (funkcja 10) nie są prawidłowo ustawione.

  Aby przełączenie było łagodne, należy sprawdzić poprawność tych parametrów jeszcze w trybie 2 - praca w synchronizacji.

     

  Ograniczenie wysterowania pomp

  Aby regulacja mogła odbywać się w sposób płynny (bez stref martwych) wysterowanie falowników pomp mieszania zimnego i obiegowej może zmieniać się jedynie w określonych granicach. Wartość minimalna wysterowania - jest to graniczna wartość wysterowania przy której pompa zaczyna tłoczyć wodę, powinna być wyznaczana doświadczalnie (tutaj została ustalona na 30). Wartość maksymalna wysterowania - jest to graniczna wartość wysterowania przy której pompa zachowuje swoje parametry (nie przegrzewa)/ powinna być również wyznaczona doświadczalnie (tutaj została ustalona na 100).

   

  Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

  Część parametrów takie jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi - programowania parametrów stałych czy paczek - ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na połączenie notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomienie na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

  1. Jeżeli regulator jest w trybie 3 - praca automatyczna, przełączyć w tryb 2 - praca w synchronizacji zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami.

  2. Jeżeli regulator jest w trybie 2 - praca w synchronizacji, przełączyć w tryb 1 - sterowanie ręczna zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.

  3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.

  4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.

  5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.

  6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.

  7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.

  8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego w parametrach stałych na funkcji 99.

  9. Przełączyć regulator z trybu 1 - sterowanie ręczne w tryb 2 - praca w synchronizacji zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami.

  10. W trybie 2 - praca w synchronizacji regulator powinien pozostać kilka minut. Jest to niezbędne do przepisania niektórych parametrów.

  11. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie 3 - praca automatyczna, należy go przełączyć w ten tryb zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami.

  Wartości wyświetlane

  numer opis
  stały wyświetlacz ciśnienie międzykolektorowe WR-10 [MPa]
  nE Wersja pamięci EPROM: 2313
  nP Wersja programu technologicznego: 3098
  00 zadane ciśnienie międzykolektorowe kotłów WR-10 [MPa]
  02 wysterowanie falownika pompy poprzecznej [%]
  03 wysterowanie falownika pompy poprzecznej z zadajnika [%]
  04 wysterowanie falownika pompy obiegowej [%]
  05 wysterowanie falownika pompy obiegowej z zadajnika [%]
  06 wysterowanie falownika pompy przewałowej [%]
  07 wysterowanie falownika pompy przewałowej z zadajnika [%]
  10 zadane ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
  11 minimalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
  12 ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
  13 maksymalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
  14 ciśnienie wyjściowe [MPa]
  15 ciśnienie powrotu [MPa]
  20 zadane ciśnienie dyspozycyjne węzła słoneczników 61 [MPa]
  21 minimalne ciśnienie dyspozycyjne węzła słoneczników 61. [MPa]
  22 ciśnienie dyspozycyjne węzła Słonczników 61 [MPa]
  23 maksymalne ciśnienie dyspozycyjne węzła Słoneczników 61 [MPa]
  24 sterowanie na dyspozycje 0 - zadana z ciepłowni; 1 - zadana z węzła Słoneczników 61 [-]
  30 ciśnienie odniesienia międzykolektorowe kotłów WR-25 [MPa]
  31 ciśnienie międzykolektorowe kotłów WR-25 [MPa]
  41 zadana temperatura wyjścia n.p. wym. 5MW miasto lato
  50 zadane ciśnienie dyspozycyjne Gastronomik [MPa]
  51 minimalne ciśnienie dyspozycyjne węzła Gastronomik [MPa]
  52 ciśnienie dyspozycyjne węzła Gastronomik [MPa]
  53 maksymalne ciśnienie dyspozycyjne węzła Gastronomik [MPa]
  91 temperatura wody wyjściowej (ze sterownika nadrzędnego) [°C]
  92 temperatura wody wyjściowej odniesienia (ze sterownika nadrzędnego) [°C]
  93 zadany mnożnik ciśnienia dyspozycyjnego przy +12°C (ze sterownika nadrzędnego) [%]
  94 mnożnik ciśnienia dyspozycyjnego dla aktualnej temperatury (ze sterownika nadrzędnego) [%]
  95 stan wejść logicznych (ze sterownika nadrzędnego) [-]
  96 Stan wejść logicznych 1-4
  97 Stan wejść logicznych 5-8
  98

  Panele wyświetlaczy

  ciśnienie dyspozycyjne na wyświetlaczu ciśnienie dyspozycyjne
  ciśnienie wyjściowe ciśnienie powrotne

  Paczki

  numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
  10 0,030 0,900 0,500 zadane ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
  11 0,030 0,900 0,180 minimalne zadane ciśnienie dyspozycyjne technologii [MPa]
  13 0,030 0,900 0,220 maksymalne zadane ciśnienie dyspozycyjne technologii [MPa]

  Wartości stałe

  numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
  00 0,010 0,400 0,200 zadane ciśnienie miedzykolektorowe [MPa]
  20 0,020 0,300 0,050 zadane ciśnienie dyspozycyjne węzła Słoneczników 61 [MPa]
  24 0 2 0 sterowanie na dyspozycje 0 - zadana z ciepłowni; 1 - zadana z węzła Słoneczników 61 [-]
  30 0,100 0,400 0,250 zadane ciśnienie miedzykolektorowe WR-25 [MPa]
  41 40,0 90,0 60,0 zadana temperatura wyjścia n.p. wym. 5MW miasto lato
  50 0,020 0,300 0,150 kod dostępu do parametrów programowalnych 0-13
  99 0 9999 0

  Wejścia analogowe

  numer opis
  01 ciśnienie międzykolektorowe kotłów WR-25 (4..20mA)
  02 ciśnienie dyspozycyjne (4..20mA)
  03 ciśnienie wody powrotnej (4..20mA)
  04 ciśnienie międzykolektorowe kotłów WR-10 (4..20mA)
  05 zadajnik prądowy falownika pompy poprzecznej (0..20mA)
  06 zadajnik prądowy falownika pompy obiegowej (0..20mA)
  07 zadajnik prądowy falownika pompy przewałowej (0..20mA)
  08 rezerwa (0..200°C)
  09 rezerwa (0..200°C)
  10 rezerwa (0..200°C)
  11 rezerwa (0..200°C)
  12 rezerwa (0..200°C)

  Wejścia logiczne

  numer opis
  01 praca automatyczna
  02 synchronizacja
  03 otwarty zawór mieszania zimnego
  04 zamkniety zawór mieszania zimnego
  05 rezerwa
  06 rezerwa
  07 test sygnalizacji
  08 kasowanie sygnalizacji

  Wyjścia analogowe

  numer opis
  01 wysterowanie falownika pompy mieszania zimnego
  02 wysterowanie falownika pompy obiegowej
  03 wysterowanie falownika pompy przewalowej

  Wyjścia przekaźnikowe

  numer opis
  01 praca automatyczna
  02 otwieranie zaworu mieszania
  03 zamykanie zaworu mieszania
  04 rezerwa
  05 rezerwa
  06 rezerwa
  07 rezerwa
  08 ciśnienie dysp. w zakresie regulacji
  09 ciśnienie międzykolektorowe min/max
  10 koniec zakresu regulacji ciśnienia
  11 sygnalizacja braku transmisji
  12 rezerwa
  13 otwarty zawór mieszania
  14 zamknięty zawór mieszania
  15 ciśnienie międzykolektorowe kotłów WR-25 min/max
  16 buczek
  17 rezerwa

  Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
  Instrukcja obsługi panelu blokad
  Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

  Automatically generated by DOCGEN on 2021.09.25 03:22:35
  based on /var/szarp/programy/trunk/tarnowg/sterow/2313/1000/ppkzwyk.c